Gå till innehåll

Svets grund

Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man med produkterna i form av lager- och transportarbete eller med att planera och genomföra uppgifter inom inköp, logistik, distribution och spedition.

Den här kursen kan du läsa om du är elev på Fordons- och transportprogrammet

Det här lär du dig på kursen

  • Förmåga att planera, organisera och utföra sammanfogning av material med utrustning som är lämplig för materialet.
  • Förmåga att tolka instruktioner och tillverkningsunderlag.
  • Förmåga att hantera och vårda utrustningen enligt givna instruktioner, utföra underhåll av och enklare reparationer på utrustningen samt hålla god ordning på arbetsplatsen.
  • Förmåga att arbeta på ett sätt som är säkert både för en själv och andra samt ergonomiskt och med hänsyn till miljön.
  • Förmåga att korrigera formavvikelser samt lösa produktionstekniska problem.
  • Kunskaper om utrustningars funktion och olika metoder.
    Förmåga att bedöma kvalitet på utfört arbete

Kursens syfte och innehåll

Kursen svets syftar till att eleven skall få kunskaper i sammanfogningsteknik med svetsning i olika former. Eleven skall kunna tillverka bitar efter ritning eller mall och sedan kunna sammanfoga dessa till en hållfast och homogen bit. De skall kunna utföra detta i olika plåttjocklekar och olika former.
Målet med kursen är att man ska kunna tillverka enklare plåtar samt utföra enklare svetsuppdrag på en verkstad.