Gå till innehåll
Sommarblommor i närbild i solskenet.

Elevinformation

Det är en hel del du behöver ha koll på som elev eller blivande elev hos oss. Här har vi samlat information som handlar om din skoltid.

Elevinformation på din skola

Förbundsövergripande elevinformation

Antagning till gymnasiet

Du hittar information om antagningsprocessen, viktiga datum, behörighet, omval, samverkansavtal samt hur du överklagar beslut med mera.

Dexter - Studieplan och betyg

I Dexter har du som elev bland annat möjlighet att se din individuella studieplan, göra olika val, se klasslistor och grupplistor.

Examen och behörighet

För behörighet till studier på högskolor och universitet krävs ett examensbevis. För att få en yrkesexamen på gymnasiet krävs också ett examensbevis.

Försäkringar

Förbundet har tecknat en olycksfallsförsäkring med Protector försäkring för alla elever, samt en tjänstereseförsäkring genom Europeiska ERV för anställda och elever vid resor i skolans regi.

Regler för lån av dator

Vi erbjuder elever som är antagna till utbildning vid våra gymnasieskolor att låna en dator under sin studietid. Lånet förutsätter att du som elev läser igenom reglerna med villkor för lån av dator.

Skola24 - Anmäl frånvaro

Kalmarsunds gymnasieförbund använder Skola24 för frånvarohantering.

Skola24 - Schema

Kalmarsunds gymnasieförbund använder Skola24 för schemahantering-

Skollegitimation

Syftet med skollegitimationer för elever och all personal i förbundet, är behovet av att kunna säkerställa vilka som har behörighet att vistas i skolan, identifiering vid passage samt säkra utskrifter på skolornas skrivare.

Studieekonomi

När det gäller studieekonomi så inkluderar det busskort/terminskort, inackorderingstillägg, kontakt resebidrag och stipendier.

Upphovsrätt

Upphovsrätt är något som Kalmar gymnasieförbund anser vara en mycket viktig fråga och något som vi måste jobba med både övergripande som på individnivå. Alla inom förbundet, lärare som elev, har en skyldighet att respektera och följa upphovsrätten.