Gå till innehåll

Läsårstider

Läsårstiderna gäller för samtliga gymnasieskolor i Kalmarsunds gymnasieförbund. Inför skolstart och skolavslutning, se respektive skolors hemsidor.

Enligt Skolförordningen (2011:185) ska läsåret ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem fortbildningsdagar för personalen. Läsåret skall börja i augusti och sluta i juni. Dagarna för höst- och vårterminens början och slut beslutas av huvudmannen.

2022/2023

Höstterminen 2022

22 aug 2022 - 20 jan 2023

Vårterminen 2023

23 jan - 16 juni

Lov

Höstlov 31 okt - 4 nov (v 44)
Jullov 23 dec - 09 jan
Sportlov 20 feb - 24 feb (v 8)
Påsklov 10 apr - 14 apr (v 15)

Lovdagar är även (utöver röda dagar)

19 sep*
5 okt*
9 jan*
17 mar*
10 maj*
19 maj
5 juni

* KPT = kompetensutveckling för personal

Kompensation/ledighet för gymnasiemässan

10 okt

Student 2023

14 juni - Lars Kaggskolan
15 juni - Jenny Nyströmskolan & Gymnasiesärskolan
16 juni - Stagneliusskolan

Höstterminen 2023

21 aug 2023 - 19 jan 2024

Vårterminen 2024

22 jan - 14 juni

Lov

Höstlov 30 okt - 3 nov (v 44)
Jullov 22 dec - 08 jan
Sportlov 19 feb - 23 feb (v 8)
Påsklov 1 apr - 5 apr (v 14)

Lovdagar är även (utöver röda dagar)

18 sep*
5 okt*
8 jan*
15 mar*
30 april*
10 maj
7 juni

* KPT = kompetensutveckling för personal

Kompensation/ledighet för gymnasiemässan

9 okt

Student 2024

12 juni - Stagneliusskolan
13 juni - Lars Kaggskolan
14 juni - Jenny Nyströmskolan & Gymnasiesärskolan

Skolavslutning årskurs 1 och 2 2024

14 juni

Höstterminen 2024

19 augusti - 20 december

Vårterminen 2025

7 januari - 13 juni

Höstterminen 2025

19 augusti - 19 december

Vårterminen 2026

7 januari - 12 juni

Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund tog beslut 2020-02-27 om läsårstiderna för 2021/2022 - 2025/2026. Beslutet är baserat på följande principer för planering av elevernas läsår:

Principer för planering av elevernas läsår

Läsårsslut

Fredag i veckan före midsommarveckan

Lov

5 juni om det är en måndag respektive 7 juni om det är en fredag

Lov

Fredag efter Kristi himmelfärds dag

Lov

30 april om det är en måndag respektive 2 maj om det är en fredag

Sportlov

Vecka 8

Påsklov

Veckan efter påsk

Vårterminens första dag

Måndag vecka 2 eller efter Trettonhelgen närmast följande vardag i vecka två

Höstterminens sista dag

Torsdag eller fredag veckan innan julveckan

Höstlov

Vecka 44

Läsårsstart/höstterminens första dag

Anpassas så att 178 skoldagar för eleverna och 5 ytterligare lovdagar (= fortbildningsdagar för lärarna) ryms inom läsåret.