Gå till innehåll

Tillgänglighet för den här webbplatsen

Kalmarsunds gymnasieförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur gyf.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hitta på sidan

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gyf.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till "Myndigheten för digital förvaltning" Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • En del av pdf-filerna, särskilt de äldre protokoll, kallelser och handlingar, på webbplatsen är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
 • I vissa dokument, som till exempel tjänsteskrivelser, har text lagts in i tabeller för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.
 • Samtliga blanketter på gyf.se.
 • Inskannad PDF: Ansökan gymnasieskolan med anvisning
 • Word: GYF Överlämning av information från anpassad grundskola till anpassad gymnasieskola - Medgivande
 • Word: Bilaga till ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska
 • Word: GYF Ansökan om dispens engelska
 • Skannad PDF: Avtal region Samverkan Sydost
 • Skannad PDF: Avtal region Samverkan Sydost
 • PDF: Avtal för samarbete och samverkan inom region Samverkan Sydost
 • PDF: ERV Besöksförsäkring Kalmar kommun
 • PDF: Försäkringsbesked Kalmar kommun olycksfallsförsäkring
 • PDF: ERV Tjänsteförsäkring Kalmar kommun
 • PDF: ERV Försäkrade objekt Utländska besökare Kalmar
 • PDF: Olycksfall - Protector försäkringsbesked
 • PDF: Rapport Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)
 • Excel-dokument om elevstatistik (7) på sidan Elevstatistik.
 • PDF: VUF 2021 - rapportsammanställning
 • PDF: Personalpolitiskt program
 • PDF: Kompetensförsörjningsplan 2018
 • PDF: Arkivbeskrivning
 • PDF: Dokumenthanteringsplan 2021
 • PDF: Tilläggsbeloppsprocessen
 • PDF: Yrkesprogrammen uppdaterade poängplaner 2023_2024
 • Mp4: Jenny Nyström UF julmarknad
 • PDF: Programblad yrkesmässan
 • PDF: Hitta till gymnasieskolorna GYF
 • PDF: Gymnasiedagen 2023

Anpassad gymnasieskola

 • PDF: Broschyr 2023-2024

Axel Weüdelskolan

 • PDF: Rutin VLS utrymning vid brand
 • PDF: Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier
 • PDF: Litteratur för kurser på gymnasial nivå 28
 • PDF: Aktuell litteraturlista
 • PDF: Litteratur för kurser på gymnasial nivå
 • PDF: Litteratur för kurser på gymnasial nivå 23
 • PDF: Fusk och plagiat på arabiska
 • PDF: Studiehallar schema
 • PDF: Inlämningsuppgift via Drive
 • PDF: Logga in i din e-post och Google drive
 • PDF: Lämna in uppgifter via Drive till Urkund
 • PDF: Skapa ett dokument i Drive
 • PDF: GYF Prövning - tidplan och anordnare vux
 • PDF Studiehallar schema
 • PDF: Kursstart gruv v2
 • PDF: Kursstart vux v2
 • PDF: Litteratur för kurser på gymnasial nivå 2401
 • PDF: Litteratur för kurser på gymnasial nivå 240108
 • PDF: Kursstart Gy vux v2
 • PDF: Kursstart GY sommar 2023

Jenny Nyströmskolan

 • PDF: Jenny Nyströmskolans utvecklingsplan
 • PDF: Rutin vid ind val
 • PDF: Indval översikt utbud JENNY 23-24
 • PDF: Arbete mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier
 • PDF: Checklista läsårsstart
 • PDF: APL och Projektveckor ht 2023 och vt 2024
 • PDF: Indval översikt utbud
 • PDF: Studenten 23 (Nyhet)

Lars Kaggskolan

 • PDF: Kurskatalog individuellt val
 • PDF: utbud23-24
 • PDF: Lathund dexter individuellt val
 • PDF: Dexter tillvägagångssätt val YRK
 • PDF: Dexter tillvägagångssätt val NA TE
 • PDF: Inloggning till Dexter instruktion
 • PDF: GYF Ansökan till idh spec 1 och 2
 • PDF: Kurskatalog Ind val 24 25
 • PDF: Översikt utbud ind val 24 25
 • PDF: Ansökan till idh spec 1 och 2
 • PDF: Utbud individuella val 24 25 uppd 231201
 • PDF: Kurskatalog PDF 2024 - 25 LK

Stagneliusskolan

 • PDF: Ind. val i Dexter - rutin uppd. 10_12-20 (7)
 • PDF: Indval översikt utbud Stagg 23-24
 • PDF: Kurskatalog åk1o2 2023-2024
 • PDF: Indval översikt utbud Stagg 24-25
 • PDF: Kurskatalog åk1o2 2024-2025

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Dold sida "Antagningsstatistik" innehåller PDF-filer med statistik som exporteras från ett program inte skapar tillgänglighetsanpassade filer och används främst som arbetsunderlag för andra tjänstepersoner. Vi har ingen tidigare statistik för hur ofta dessa filer används och behöver invänta och se vad ny statistik kan ge oss för att planera åtgärder för eventuell tillgänglighetsanpassning. Det nya statistikverktyget fick vi tillgång till 22 maj 2023.
 • Timplaner på Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Innehåller PDF-filer med information som exporteras från ett program inte skapar tillgänglighetsanpassade filer.
 • Protokoll och handlingar till sammanträden för arbetsutskott och direktion. Innehåller inskannade dokument.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Dold sida "Information till studie- och yrkesvägledare" innehåller arbetsmaterial och omfattas inte av lagen.

Hur vi har testat webbplatsen

Företaget Soleil har gjort en oberoende granskning av webbplatsen 2023. Därefter har vi gjort vissa egna interna granskningar.

Webbplatsen publicerades den 13 juni 2012. Den flyttades till nytt CMS-system den 22 maj 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 11 januari 2024.