Gå till innehåll

Tillgänglighet för den här webbplatsen

Kalmarsunds gymnasieförbund står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur gyf.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från gyf.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till "Myndigheten för digital förvaltning" Länk till annan webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

 • En del av pdf-filerna, särskilt de äldre protokoll, kallelser och handlingar, på webbplatsen är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
 • I vissa dokument, som till exempel tjänsteskrivelser, har text lagts in i tabeller för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.
 • Inskannad PDF: Ansökan gymnasieskolan med anvisning
 • Word: GYF Överlämning av information från anpassad grundskola till anpassad gymnasieskola - Medgivande
 • Word: GYF Bedömning individuellt eller nationellt program anpassad gymnasieskola
 • Word: GYF Fri kvot - Yttrande från avlämnande skola, bilaga till ansökan - Blankett
 • Word: Bilaga till ansökan om dispens från behörighetskravet i engelska
 • Word: GYF Ansökan om dispens engelska
 • Word: GYF Anmälan till Introduktionsprogram - Blankett
 • Skannad PDF: Avtal region Samverkan Sydost
 • Word: GYF Omval till gymnasiet - Blankett
 • Gymnasist-broschyrerna på andra språk än svenska på sidan Elevhälsa.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Dold sida "Antagningsstatstik" innehåller PDF-filer med statistik som exporteras från ett program inte skapar tillgänglighetsanpassade filer och används främst som arbetsunderlag för andra tjänstepersoner. Vi har ingen tidigare statistik för hur ofta dessa filer används och behöver invänta och se vad ny statistik kan ge oss för att planera åtgärder för eventuell tillgänglighetsanpassning. Det nya statistikverktyget fick vi tillgång till 22 maj 2023.
 • Timplaner på gymnasieskolorna. Innehåller PDF-filer med information som exporteras från ett program inte skapar tillgänglighetsanpassade filer.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Dold sida "Information till studie- och yrkesvägledare" innehåller arbetsmaterial och omfattas inte av lagen.

Hur vi har testat webbplatsen

Företaget Soleil har gjort en oberoende granskning av webbplatsen 2023. Därefter har vi gjort vissa egna interna granskningar.

Webbplatsen publicerades den 13 juni 2012. Den flyttades till nytt CMS-system den 22 maj 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 maj 2023.