Gå till innehåll

Välkommen till Kalmarsunds gymnasieförbund

Våra skolor

Nyheter

Viktiga datum

Anslagstavla

Detta är Kalmarsunds gymnasieförbunds officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om direktionens sammanträden. På tavlan anslås även tillkännagivanden om justering av protokoll från möten med direktionen samt dess arbetsutskott. Dessa publiceras senast två dagar efter att protokollet justerats.

Innovationscenter

Vårt Innovationscenter syftar till att samla de processer som bygger upp gymnasieförbundets kontinuerliga lärande. Fokus för förbundets lärande i detta sammanhang är undervisningens kvalitet. För att få en god dokumentation av allt det lärande som görs inom förbundet beskrivs de olika processernas genomförande, uppföljning och hur de bidrar till det kollektiva lärandet. 

Elevhälsa

Elevhälsan arbetar för att ge gymnasieeleverna det stöd de behöver under sin gymnasietid.

Jobba hos oss

Vi erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.