Gå till innehåll

Hitta direkt

Ansök till anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola vänder sig till ungdomar mellan 16-21 år som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola och som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller en hjärnskada.

Fritids

I våra lokaler bedrivs korttidstillsyn. Vi har möjlighet att ta emot elever före och efter skoldagens början och efter skoldagens slut samt under lov- och studiedagar.

Biblioteket

Jenny Nyströmskolans bibliotek är beläget mitt i skolbyggnaden, på våning 2. Bibliotekspersonalen finns nära till hands för elever och lärare under deras lektioner, och dörren står lika öppen utanför lektionstid för den som behöver stöd eller tips.

Om Kalmarsunds gymnasieförbund

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995. Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Förbundsdirektör är Mats-Peter Krantz.

Nyheter

Viktiga datum