Gå till innehåll

Utbildningar

{"X":0.215,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Utbildningarna på anpassad gymnasieskola är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning.

Hitta på sidan

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den här utredningen ligger till grund för kommunens beslut om eleven tillhör målgruppen eller inte.

Vårt mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att förbereda dig för ett vuxenliv med arbete, boende och fritid. Undervisningen sker i mindre grupper och du arbetar själv eller tillsammans med andra. Som elev får du en individuell studieplan som bygger på dina erfarenheter, kunskaper och intressen.

Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är anpassad gymnasieskola mycket flexibel så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Utifrån dina förutsättningar provar du sysselsättning inom daglig verksamhet eller har arbetsplatsförlagt lärande (APL) på den öppna arbetsmarknaden. Under din APL fördjupar du dina kunskaper inom ett yrkesområde.

I anpassad gymnasieskola får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger anpassad gymnasieskola möjlighet till personlig utveckling.

Välj mellan fem program

Vi har fyra nationella program samt ett individuellt program. Inom ramen för det individuella programmet läser eleverna ämnesområden. Eleverna på det individuella programmet delas in i olika grupper utifrån elevernas behov och förutsättningar.

Varje klass har elever från åk 1 till åk 4. Vi finns på Jenny Nyströmskolan, Carlsbergsvillan och på Campus Västergård.

Fyra nationella program

De nationella programmen har en yrkesinriktning. Det är yrkesinriktningen som ger programmet dess karaktär och det är här tyngdpunkten i din utbildning ligger. I slutet av dina studier gör du ett gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola där du visar vad du har lärt dig på din utbildning, När du slutar får du ett gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola.

En del ämnen är gemensamma för alla som läser ett program, men dina studier läggs upp efter din individuella studieplan. Ett ämne kan bestå av flera kurser. När du avslutat en kurs får du ett betyg. Den nya betygskalan är A-E.

Gymnasiearbete

I slutet av dina studier gör du ett gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola där du visar vad du lärt dig under din utbildning. När du slutar får du ett gymnasieskolebevis avseende anpassad gymnasieskola.

Ansök till anpassad gymnasieskola

Sista ansökningsdag är den 15 februari.