Gå till innehåll

Programmet för hotell, restaurang och bageri

{"X":0.2025,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Programmet för hotell, restaurang och bageri är till för dig som vill arbeta med matlagning, bakning, servering och livsmedel. Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta med att iordningställa frukostbuffé och städa hotellrum.

Hitta på sidan

För att trivas här och inom de yrken detta program förbereder dig på är det bra om du tycker om att arbeta med service. Det är också bra om du är beredd på att möta många olika människor.

Mål med programmet

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleven ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning, bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.

Det här lär du dig på programmet

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om service och bemötande inom besöksnäringarna samt färdigheter i matlagning, bakning och servering. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om livsmedel, hygien, näringslära, specialkost för olika ändamål och ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om besöksnäringen som helhet med fokus på kost och logi samt deras förståelse för kundernas förväntningar på service och bemötande. Inom programmets olika verksamhetsområden genomförs flertalet arbetsuppgifter i samverkan med andra. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att samarbeta, men även utveckla deras förmåga att arbeta självständigt. Utbildningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att planera, genomföra och avsluta arbetsuppgifter med hänsyn till kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi.

Besöksnäringen har en stark internationell prägel. Därför ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om till exempel livsmedel och måltider i andra kulturer. Branschen arbetar också med lokala och regionala frågor med anknytning till närproducerade livsmedel och lokala traditioner. Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att välja livsmedel med hänsyn till etik och hållbar utveckling. Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för att arbeta arbetsmiljöriktigt, säkert och med lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att genomföra olika arbetsmoment med såväl traditionella som moderna metoder, till exempel med hjälp av it. Eleverna ska dessutom ges möjlighet att utveckla förmågan att ta initiativ, kommunicera och samverka med andra människor samt agera serviceinriktat. Eleverna ska också ges möjligheter att reflektera över och diskutera hur tradition och kultur påverkar människor och deras efterfrågan på service och bemötande. Vidare ska utbildningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att använda ett yrkesmässigt språkbruk som är anpassat till olika situationer som kan uppkomma inom yrkesområdet och ett ordförråd som är relevant för området.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsförlagt lärande (APL) ska ingå i programmet. APL ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programfördjupning

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom hotell, restaurang, storkök, bageri och konditori samt med färskvaror.

Mål för gymnasieskolearbetet i anpassad gymnasieskola

Gymnasieskolearbetet i anpassad gymnasieskola ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasieskolearbetet i anpassad gymnasieskolat ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.