Gå till innehåll

Programmet för samhälle, natur och språk

{"X":0.065,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Programmet för samhälle, natur och språk är till för dig som vill veta mera om hur samhället fungerar och hur olika förhållanden och förutsättningar påverkar oss människor, naturen och samhället.

Hitta på sidan

Det är en utbildning för dig som är nyfiken på världen och vill veta mer om varför den ser ut som den gör. Den passar även dig som vill lära dig mer om samspelet mellan människa och natur, om miljöfrågor samt hållbar utveckling. IT, digital kommunikation och fördjupade kunskaper i kärnämnen är också viktiga delar av utbildningen.

Programmet innehåller praktiska moment som till exempel olika studiebesök och fältstudier. På så sätt får du lära känna omvärlden och utveckla natur- och samhällsvetenskaplig förståelse.

Mål med programmet

Programmet för samhälle, natur och språk ska ge eleverna kunskaper inom samhällskunskap, naturkunskap och språk. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete inom särskilda områden. Programmet ska även kunna leda till fortsatta studier till exempel inom folkutbildningen.

Det här lär du dig på programmet

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om samhälle, individ och natur samt om hur de påverkar och påverkas av varandra. Det innebär att utbildningen ska utveckla elevernas förståelse av olika lokala, nationella och globala förhållanden och förutsättningar påverkar individ, samhälle och natur. Utbildningen ska också ha ett historiskt perspektiv för att ge eleverna möjlighet att förstå förhållandena i dagens samhälle och kunna orientera sig inför framtida samhällsförändringar. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om människors livsvillkor. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att ta ställning i olika samhällsfrågor. Utbildningen ska också utveckla elevernas naturvetenskapliga kunskaper om livets villkor och om sammanhangen i naturen. Vidare ska utbildningen belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om hållbar utveckling.

Arbetsmiljö och säkerhet ska ingå i utbildningen för att främja en god hälsa och förebygga arbetsskador. Utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att kommunicera på svenska och engelska. Dessutom ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om it och digitala medier för kommunikation och lärande.

Praktiska moment som fältstudier och studiebesök ska ingå i utbildningen för att ge eleverna möjligheter att utveckla en natur- och samhällsvetenskaplig förståelse. Språket är ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Utbildningen ska därför ge eleverna tillfällen att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift. Utbildningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av människors agerande som individer men också av människors agerande i grupp.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsförlagt lärande (APL) ska ingå i programmet. APL ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programfördjupning

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och breddning samt kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete som till exempel är relaterat till samhälle, natur och språk. Programfördjupningen kan även leda till fortsatta studier till exempel inom folkbildning.

Mål för gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som programmet är inriktat mot. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.