Gå till innehåll

Programmet för administration, handel och varuhantering

{"X":0.13,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Programmet är till för dig som vill arbeta inom handel, med administration, på ett varulager eller inom konferens- och receptionsyrket. Du får lära dig om försäljning, marknadsföring och ekonomi. Kunskaper om olika produkter och branscher ingår också samt att använda IT på olika sätt. Du lär dig även om kommunikation och kundservice.

Hitta på sidan

Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Mål med programmet

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med administration, handel och varuhantering.

Det här lär du dig på programmet

Utbildningen ska utveckla elevernas färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom administration, handel och varuhantering där service och kommunikation är centralt. Administration omfattar administrativt arbete i företag och offentlig förvaltning samt kundservice inom till exempel konferenssektorn. Handel och varuhantering omfattar försäljning och logistik, marknadsföring, produktkunskap samt kundservice. Utbildningen ska därför utveckla eleverna kunskaper om till exempel administrativ service och annan service, försäljning och bemötande.

Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att använda it och digital teknik på ett situationsanpassat sätt.

Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom yrkesområdet. Utbildningen ska ge kunskaper om arbetssätt och arbetsmiljö. Eleverna ska få kunskaper om vilka faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande i arbetslivet.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin handlingsberedskap och initiativförmåga samt att utföra olika arbetsmoment. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter att arbeta på ett sätt som främjar hållbar utveckling.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arbetsplatsförlagt lärande ska ingå i programmet. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Programmålet gäller för både skolförlagd- och lärlingsutbildning.

Programfördjupning

Programfördjupningen möjliggör fördjupning och kan bidra till specialiserade kunskaper för arbete till exempel inom administration, försäljning och service.

Mål för gymnasieskolearbetet i anpassad gymnasieskola

Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska visa att eleven är förberedd för ett yrkesområde som gäller för programmet. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet i anpassad gymnasieskola ska utföras på ett sådant sätt att eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.