Gå till innehåll

Ansök till anpassad gymnasieskola

{"X":0.115,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Anpassad gymnasieskola vänder sig till ungdomar mellan 16-21 år som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola och som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Elever på anpassad gymnasieskola läser en fyraårig utbildning.

Hitta på sidan

Gör din ansökan

Anpassad gymnasieskola på Jenny Nyströmskolan i Kalmar består av fyra nationella program och ett individuellt program. Se skolans programutbud på skolans webbplats.

  1. Ansökan gör du antingen på Dexter eller använder du blanketten "Ansökan till anpassad gymnasieskola" som du lämnar till din studie- och yrkesvägledare på din skola.
  2. Den ifyllda ansökan ska sedan sändas in till Gymnasieantagningens postadress senast den 15 februari.
  3. Med ansökan ska du även bifoga: medgivande, bedömning och överlämning.

Du kan även ansöka via Dexter

För att ansöka till Anpassad gymnasieskola kan du även ansöka direkt i Dexter. Länk till annan webbplats.

  • Välj program om eleven söker nationellt program
  • Välj annars bara individuellt program. Inget annat behöver anges.

Gruppering på Individuellt program görs utifrån överlämning från grundskola och anpassad grundskola.

Gymnasieantagningen

Postadress: Box 865, 391 28 Kalmar. Besöksadress: Stagneliusgatan 14 B, Kalmar.