Gå till innehåll

Ordningsregler

{"X":0.3225,"Y":0.0,"Width":0.5825,"Height":1.0}

Enligt skollagen ska det finnas ordningsregler på varje skola, regler som ska förankras hos eleverna men som beslutas av rektor. Ordningsreglerna ska ses över varje år.

Hitta på sidan

På vår skola ska alla få växa och utvecklas i en trygg och trivsam miljö. Alla ska uppleva att de har samma rättigheter och behandlas lika. Vi arbetar tillsammans för att motverka kränkningar, mobbning, diskriminering och trakasserier.

Det här är en frivillig skola som du själv valt att gå. När du väl har börjat på gymnasiet är undervisning och annat som ingår i utbildningen obligatorisk. Är du sjuk eller av annat skäl inte kan komma till skolan måste det anmälas till din mentor.

På vår skola

 • följer vi våra gemensamma ordningsregler.
 • kommer personal och elever i tid till lektionerna.
 • lyssnar personal och elever till vad andra har att säga. Allas åsikter är lika mycket värda.
 • bemöter och behandlar vi varandra väl och försöker vara bra kompisar.
 • är alla former av kränkningar, mobbning, trakasserier, hot om våld och våld förbjudet.
 • undviker vi "skojbråk". Det kan uppfattas som en kränkning.
 • undviker vi nedsättande språkbruk. Prata snällt och vänligt till varandra.
 • bär vi skollegitimation.
 • är det läraren som bestämmer när dator, mobil, Ipads med mera ska användas i undervisningen.
 • följer vi de regler som gäller där det finns risk att skada sig. Det gäller i till exempel simhall, gym, kök och verkstad.
 • är vi rädda om lokaler och dess utrustning.
 • är det förbjudet att använda tobak, alkohol och andra droger inom skolans område.