Gå till innehåll

Studie- och yrkesvägledning

Vi erbjuder vägledningssamtal som ger information om vår skola och alternativa utbildningsvägar. Inför valet till gymnasiet finns det möjlighet att komma till oss på praktik.

  • Utbildningstiden är fyra år.
  • Varje klass består av 6-8 elever från årskurs ett till fyra.
  • Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del av utbildningen. Under årskurs tre till fyra får eleverna möjlighet att prova sina kunskaper, öka sin motivation och träna sin sociala förmåga på olika arbetsplatser.

Karin Almheden

Studie- och yrkesvägledare, mottagning av presumtiva elever, kontakt med grund- och grundsärskolor.

Karin Hjertkvist

Yrkesvalslärare och APL samordnare