Gå till innehåll

Individuellt program

{"X":0.135,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Individuella programmet är till för dig som behöver en utbildning som är anpassad för dina behov och egna förutsättningar. Programmet är till för dig som inte kan gå på ett nationellt program på grund av din funktionsvariation.

Hitta på sidan

Mål med programmet

Genom utbildningen ska du få kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska få kunskaper som gör att du ska kunna vara med att bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna vara en del av samhällslivet. Du kan också få göra praktik på en arbetsplats.

Det här lär du dig på programmet

På Individuella programmet får du träna på att utveckla ditt språk och hur du kan samtala med andra. Du får också lära dig matematik som du behöver i din vardag och du lär dig om naturen och samhället.

Under utbildningen får du tänka och samtala kring frågor som rör ditt liv. Du får också möjlighet att bättre förstå och använda den engelska som du hör och ser runt omkring dig i bland annat musik, filmer, spel och tidningar.

Du får lära dig att kunna visa andra vad du tänker och tycker med hjälp av exempelvis bild, musik, dans och teater. På det individuella programmet får du också kunskaper för att klara av att sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa. Utbildningen tar mycket stor hänsyn till individens behov och förutsättningar vilket innebär att en del undervisning kan både ske i klass men även individuellt.

Så här är programmet upplagt

På det individuella programmet läser du olika ämnesområden och de är:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Individ och samhälle
  • Natur och miljö
  • Språk och kommunikation

För varje ämnesområde finns det ett syfte samt centralt innehåll som beskriver vad du ska lära dig och vad du ska få arbeta med för alla fyra åren. På det individuella programmet kan man kombinera ämnen från nationella program och ämnesområden. Rektorn bestämmer vad man kan kombinera.

Du får inte några betyg när du läser ämnesområden. Läraren bedömer dina kunskaper utifrån kravnivåerna som är uppdelade i grundläggande eller fördjupade kunskaper. Det görs under hela din studietid för att din kunskapsutveckling ska kunna följas under de fyra åren.

När du lämnar skolan efter fyra år får du ett skolbevis som visar vilka kunskaper och erfarenheter du har med dig.

En individuell studieplan för varje elev

Alla elever på anpassad gymnasieskola har en individuell studieplan. Den innehåller information om:

  • vilket program eleven går
  • vilka ämnesområden som eleven ska läsa
  • om programmet är fullständigt, reducerat eller utökat
  • antalet timmar som respektive ämnesområde omfattar

Ansökan

På Jenny Nyströmskolan har vi sex undervisningsgrupper på det individuella programmet. Alla grupper läser sex ämnesområden utifrån elevens olika förutsättningar och behov.

I din ansökan så söker du till det individuella programmet och rektor tillsammans med undervisande personal placerar eleven i den grupp som är mest lämpad utifrån varje individs behov och förutsättningar.

Kontakta oss

Anders Nord

Rektor

Malin Henriksson

Planeringschef

Maria Billmark

Planeringschef