Gå till innehåll

1 mars 2024

Mönsterås kommun blir ny medlemskommun i Kalmarsunds gymnasieförbund

{"X":0.15,"Y":0.0,"Width":0.75,"Height":1.0}

I början av veckan togs beslutet att Mönsterås kommun blir ny medlemskommun i Kalmarsunds gymnasieförbund. Alla medlemskommuner, Kalmar, Torsås, Mörbylånga och Borgholm i förbundet har godkänt Mönsterås ansökan och Mönsterås kommunfullmäktige valde att ingå som medlem i början av veckan.

- Vi ser vår nya medlemskommun som en potential att förbättra och utveckla gymnasieskolan. Genom att Mönsterås blir ny medlemskommun kan förbundet öka sin tillgång till olika resurser, inklusive ekonomiska medel som kan påverka skolans infrastruktur. Mönsterås har även mycket god erfarenhet av att samverka med industri och näringsliv som vi ser fram emot att tar lärdomar av, säger Anna Thore, ordförande i direktionen.

En välfungerande skolinfrastruktur är avgörande för att skapa en gynnsam inlärningsmiljö och främja elevernas utveckling och välbefinnande. Genom att gå samman i ett kommunalförbund och samverkan kring gymnasieutbildning är målsättningen att skapa och tillhandahålla en högkvalitativ utbildning för medlemskommunernas elever.

Från och med hösten 2024 fullföljer eleverna från Mönsterås i (blivande) åk 2 och 3 sin utbildning i Kalmarsunds gymnasieförbund. Samt börjar såklart de förstaårselever som har valt någon av förbundets skolor.

Vad gäller personal så kommer övergången för personal från Mönsterås kommun att hanteras som verksamhetsövergång (enligt 6 b § LAS). Detta innebär att det inte kommer att ske några uppsägningar inom förbundet med anledning av att Mönsterås blir en ny medlemskommun.

- Det är oerhört positivt att Kalmarsunds gymnasieförbund växer med ytterligare en medlemskommun. Det ligger helt i linje med reformen om planering och dimensionering av gymnasieutbildning där samverkan mellan kommuner är en nyckelfaktor för att hålla hög kvalitet på utbildning, kunna matcha utbildningsbehov mot efterfrågan samt att vara kostnadseffektiva, säger Mats-Peter Krantz, förbundsdirektör och skolchef.

Mats-Peter Krantz

Förbundsdirektör och skolchef