Gå till innehåll

15 april 2024

Årsredovisning 2023

Omslag årsredovisning

Nu kan du ta del av den digitala årsredovisningen för 2023.

Varje år ska förbundet lämna en årsredovisning till direktionen. Medlemskommunerna fattar sedan beslut om ansvarsfrihet för Kalmarsunds gymnasieförbund. Årsredovisningen ska beskriva den verksamhet vi bedriver och innehålla information om bland annat måluppfyllelse, resultat- och balansräkning.