Gå till innehåll

Elevhälsa

{"X":0.0,"Y":0.036666666666666667,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

I Kalmarsunds gymnasieförbunds verksamhet ingår elevhälsoarbete. Elevhälsan arbetar för att ge gymnasieeleverna det stöd de behöver under sin gymnasietid.

Hitta på sidan

I elevhälsan hos Kalmarsunds gymnasieförbund ingår skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog. På varje gymnasieskola finns det EHT-team.

Gymnasist - att hantera livet i gränsen mellan ungdom och vuxen

Läs elevhälsans broschyr om råd och tips inför gymnasietiden.

Broschyren finns också översatt till följande språk:
The brochure is translated into the following languages:

Ergonomi - variera din arbetsställning

Behåll din goda fysik, undvik smärta och öka koncentrationen genom att använda tipsen om variation, vinkel och rörelse.

Vår kropp - muskler och hjärna - är inte anpassad för stillasittande och ständigt skärmtittande. Behåll din goda fysik, undvik smärta och öka koncentrationen genom att använda tipsen om variation, vinkel och rörelse.

Är du utsatt för våld?

Upplever du att någon annan är utsatt för våld? Eller utsätter du andra för våld? Det är viktigt att du har koll på dina rättigheter och vet om att det finns nära till stöd och hjälp om du upplever dig utsatt.

Viktigt att du alltid vet att du kan vända dig till din elevhälsa på skolan, socialtjänsten i din kommun eller polisen. Akuta situationer hänvisas alltid till polis.

Vi arbetar förbundsövergripande med elevhälsa

Stefan Regebro

Verksamhetschef och skolchef

Charlotte Blomqvist

Skolpsykolog och verksamhetschef EMI

Cecilia Vernersson

Samordnare för skolsköterskorna i förbundet. Skolsköterska på Jenny Nyströmskolan för Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.