Gå till innehåll
Logotyp innovationscenter

Innovationscenter

Kalmarsunds gymnasieförbunds Innovationscenter syftar till att samla de processer som bygger upp gymnasieförbundets kontinuerliga lärande. Fokus för förbundets lärande i detta sammanhang är undervisningens kvalitet. För att få en god dokumentation av allt det lärande som görs inom förbundet beskrivs de olika processernas genomförande, uppföljning och hur de bidrar till det kollektiva lärandet. 

Det gemensamma lärandet byggs även upp av det utvecklingsarbete som sker på respektive skola inom förbundet. Därför finns det även beskrivningar  om varje skolas arbete med utvecklingsfrågor.

Professionsprogrammet

Vill du reflektera över din praktik, dokumentera din yrkesskicklighet och få dokumentationen bedömd i syfte för att påvisa förstelärarkvalifikationer? Då är professionsprogrammet något för dig.

Förstelärare

Skickliga lärare är en av de viktigaste förklaringsfaktorerna till att eleverna ska nå goda resultat i skolan. Genom att inrätta tjänster för förstelärare vill vi på gymnasieförbundet förbättra elevernas resultat och kvaliteten i undervisningen.

Verksamhetsutvecklingsfond

För att uppmuntra och stimulera gymnasieförbundets enheter avsätts skolutvecklingspengar som syftar till att utveckla verksamheterna. Projekten skall ha en framåtsyftande karaktär och sporra till att nyskapande tankar och idéer sprids.

Skolcoacher

Du som har funderingar eller idéer kring din jobbvardag som du vill bolla med någon utomstående i syfte att få lite perspektiv kan vända dig till dem för coaching.

Lärgrupper

En viktig del i Kalmarsunds gymnasieförbunds lärande organisation är processen med förbundsövergripande lärgrupper. Lärgrupper syftar till att sätta fokus på specifika områden inom undervisningen där det finns ett upplevt behov av utveckling.

Personal som diskuterar i grupp.

Digital akademi

Tillgängligt lärande

Information om olika förmågor och hur tillgången till dem kan påverka elevernas lärande.

Elevaktiva arbetssätt

Fokus på hur digitala verktyg kan användas i undervisningen för att förstärka elevaktiva arbetssätt.