Gå till innehåll
Logotyp innovationscenter

Innovationscenter

Kalmarsunds gymnasieförbunds Innovationscenter syftar till att samla de processer som bygger upp gymnasieförbundets kontinuerliga lärande. Fokus för förbundets lärande i detta sammanhang är undervisningens kvalitet. För att få en god dokumentation av allt det lärande som görs inom förbundet beskrivs de olika processernas genomförande, uppföljning och hur de bidrar till det kollektiva lärandet. 

Det gemensamma lärandet byggs även upp av det utvecklingsarbete som sker på respektive skola inom förbundet. Därför finns det även beskrivningar  om varje skolas arbete med utvecklingsfrågor.

Digital akademi