Gå till innehåll

Information till våra leverantörer

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Om du är leverantör till oss på Kalmarsunds gymnasieförbund så ska du skicka dina fakturor som e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Hitta på sidan

Riksdagen har (sedan 2018) beslutat att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura.

Kom ihåg referensnummer

Inköp som görs av oss på Kalmarsunds gymnasieförbund, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vårt referensnummer på fakturan. Kalmarsunds gymnasieförbunds referensnummer innehåller alltid tre bokstäver tillsammans med sex siffror (GYFXXXXXX). Ange om möjligt, förutom referensnummer, även beställarens/köparens namn.

Skola/enhet

Referensnummer

Förbundskansliet

GYF101007

Lars Kaggskolan

GYF111001

Stagneliusskolan

GYF121002

Jenny Nyströmsskolan

GYF131003

Axel Weüdelskolan

GYF151005

Ölands utbildningscenter

GYF161006

Restaurang & café

GYF181008

Anpassad gymnasieskola

GYF191009

Du som skickar e-faktura

Vi kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Det du behöver göra är att ansluta via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med din leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

PEPPOL-ID

Kalmarsunds gymnasieförbunds PEPPOL-ID är 0007:8324016453.

Använd de här formaten

De format som Kalmarsunds gymnasieförbund kan ta emot i PEPPOL-nätverket är PEPPOL BIS Billing 3 och Svefaktura 1.0.

VAN-operatör

Kalmarsunds gymnasieförbunds VAN-operatör är Tieto och vårt parts-ID är 8324016453.

Vårt organisationsnummer

Organisationsnummer: 832401-6453

Kontakta oss via e-post för frågor kring anslutning.

Du som inte e-fakturerar idag

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen eller ekonomisystem. Fråga din systemleverantör. Du kan också köpa faktureringstjänster via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Skicka din faktura via mejl eller post

Du kan skicka din faktura till gyf-faktura@gyf.se eller via vanlig post Kalmarsunds gymnasieförbund, Referensnummer enligt tabell, FE 7497-1040 Scancloud, 831 90 Östersund.

Om du som leverantör skickar in eventuella personuppgifter vid fakturaskanning eller fakturahantering i förbundets ekonomisystem behandlas de enligt gällande lagstiftning (GDPR).

Skicka påminnelsefaktura

Oavsett om du skickar fakturan via e-faktura, mejl eller post - så skickas eventuella påminnelser till gyf-paminnelser@gyf.se.

Kalmarsunds gymnasieförbunds dataskyddsombud