Gå till innehåll

Externa besökare

{"X":0.2,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Besökare till gymnasieskolorna får en temporär KSGYF-etikett av den på skolan som är ansvarig för mötet. Besökaren ska sätta etiketten väl synligt framifrån.

Hitta på sidan

Arrangören av ett möte på skolan tillhandahåller KSGYF-etiketter om externa besökare ska röra sig inom skolan utan sällskap av personal.

KSGYF-etiketter ska finnas på expeditionen.

Särskilda besöksdagar

Vid dagar som är utpekade som dagar för utvecklingssamtal, Gymnasiemässan,
Gymnasiedagen, ”Välkommen till” och liknande används inte KSGYF-etikett.

Kunder i gästmatsal/bageri/café/verkstad/bygghall/betalande gäster i skolrestaurangen eller liknande behöver inte heller använda KSGYF-etikett eller skollegitimation.

Uthyrning till större sällskap dagtid

Vid uthyrning av lokal till större sällskap under dagtid ska antal deltagande personer meddelas till vaktmästare i samband med bokningen. Vaktmästare skickar/delar ut angivet antal KSGYF-etiketter till kontaktperson för bokningen, som också är ansvarig för att sällskapet har giltiga KSGYF-etiketter på sig under tiden de vistas i gymnasieförbundets lokaler.

Hantverkare

Tillfälliga hantverkares ID061 gäller som skollegitimation.

Lokalvårdare

Lokalvårdarnas SIS-märkta id-kort gäller som skollegitimation