Gå till innehåll

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

{"X":0.23,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen har ett ansvar för att erbjuda aktiviteter för unga mellan 16 och 20 år som inte studerar eller arbetar. En viktig del av detta ansvar är att se till att ungdomar får möjlighet att fortsätta sin utbildning på gymnasiet eller annan eftergymnasial utbildning.

Hitta på sidan

Det innebär att kommunen (eller Kalmarsunds gymnasieförbund) hör av sig till ungdomar som saknar sysselsättning - och ungdomar som saknar sysselsättning kan höra av sig till sin hemkommun och få stöd. Enligt skollagen ska varje kommun löpande hålla sig uppdaterad om respektive ungdomars sysselsättning.

Vad kan kommunen göra?

Den kommun som ungdomen är folkbokförd i kan hjälpa till att stötta och hitta en väg framåt för studier, annan sysselsättning eller aktivitet. Det kan finnas alternativa utbildningar eller yrkesvägar som du inte har tänkt på, där vi kan hjälpa dig att hitta rätt. Det kan göra en stor skillnad för din framtida utveckling och välmående.

Kalmarsunds gymnasieförbund administrerar aktivitetssansvaret i sina medlemskommuner: Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommun. På förbundet finns en KAA-samordnare som kan erbjuda stöd vid studieavbrott.

Kartlägga sysselsättning hos ungdomar

Både kommunerna och KAA-samordnare på Kalmarsunds gymnasieförbund har till uppgift att kartlägga sysselsättning hos alla ungdomar mellan 16-20 år. Det gäller ungdomar som inte är inskrivna vid ett gymnasium eller inte fått ett examensbevis från ett gymnasieprogram. De som kartlägger får också meddelande från gymnasieskolorna när någon elev avbryter sina studier och tar kontakt med personen.

Kontakta vår KAA-samordnare

Förbundet har en KAA-samordnare som bland annat arbetar med att kontakta ungdomar, erbjuder dem coachning och framtidsplanering.

Vill du få kontakt med vår KAA-samordnare kan du använda webbformuläret: "Vad gör du just nu/idag?" Du kan också ringa eller mejla.

Robert Bergkvist

KAA-samordnare