Gå till innehåll

Direktionen

{"X":0.085,"Y":0.0,"Width":0.6625,"Height":1.0}

Förbundets högsta beslutande organ är direktionen. Direktionen består av förtroendevalda från våra medlemskommuner Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Torsås. Direktionen sammanträder en gång i månaden med undantag för juni och juli månad.

Hitta på sidan

Direktionen består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare, vilka utses av vardera medlemskommuns kommunfullmäktige. Direktionens ordförande är Anna Thore (S) och vice ordförande är Mona Magnusson (M).

Ordinarie ledamöter under mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Namn

Politiskt parti

Kommun

Telefonnummer

Anna Thore

S

Kalmar

072-463 32 88

Susanne Eliasson

M

Kalmar

072-711 87 78

Linus Hellman

S

Kalmar

073 - 101 31 37

Kerstin Edvinsson

KD

Kalmar

070- 465 46 04

Liselotte Ross

V

Kalmar

073-073 79 64

Jeanette Sandström

S

Borgholm

072-202 86 36

Björn Andreen

M

Borgholm

070-636 11 40

Kristina Sjöström

S

Mörbylånga

-

Ulrik Brandén

M

Mörbylånga

-

Sören Bondesson

S

Torsås

070-552 01 45

Mona Magnusson

M

Torsås

070-869 91 20


Ersättare i direktionen under mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Namn

Politiskt parti

Kommun

Telefonnummer

Linda Erlandsson

S

Kalmar

076-016 43 30

Ole Torffvit

M

Kalmar

-

Bodil Liedberg Jönsson

S

Kalmar

-

Abetare Gashi

C

Kalmar

-

Lotta Wahlmino

L

Kalmar

073-571 82 50

Adrian Svensson

C

Borgholm

-

Marcel van Luijn

M

Borgholm

070-319 72 23

Jessica Jämtin

C

Mörbylånga

070-406 41 42

Ellen Yngvesson

M

Mörbylånga

070-513 94 24

Christina Lönnqvist

S

Torsås

-

Jan-Olof Olsson

C

Torsås

070-664 56 56

Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund sammanträder följande dagar.

Datum

Månad

25

januari

7

mars

27

mars

18

april

30

maj

29

augusti

26

september

25

oktober

21

november

12

december


Budgetkonferens 24-25 oktober.

Arbetsutskott

I förbundsdirektionen finns det ett arbetsutskott som i första hand har som uppgift att förbereda ärenden som ska behandlas av direktionen. Arbetsutskottet är också förbundets personaldelegation.

Direktionens arbetsutskott, tillika personaldelegation, består av fem ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare. Ordförande är Anna Thore (S) och vice ordförande är Mona Magnusson (M).

Mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Ordinarie ledamöter

Personliga ersättare

Kommun

Anna Thore (S)

Linus Hellman (S)

Kalmar

Susanne Eliasson (M)

Kerstin Edvinsson (KD)

Kalmar

Jeanette Sandström (S)

Björn Andreen (M)

Borgholm

Kristina Sjöström (S)

Ulrik Brandén (M)

Mörbylånga

Mona Magnusson (M)

Sören Bondesson (S)

Torsås


Datum

Månad

16

januari

13

februari

19

mars

9

april

21

maj

20

augusti

17

september

15

oktober

12

november

3

december

Presidium

Förbundsdirektionens presidium består av ordförande och vice ordförande. De planerar och förbereder förbundsdirektionens sammanträden. Presidiet kan även representera förbundet vid konferenser, sammanträden och i andra officiella sammanhang, såvida inte direktionen i särskilda fall bestämmer något annat.

Direktionens sammanträden är öppna för allmänheten.

Jennie Hagberg

Förbundssekreterare