Gå till innehåll

Direktionen

Förbundets högsta beslutande organ är direktionen. Direktionen består av förtroendevalda från våra medlemskommuner Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och Torsås. Direktionen sammanträder en gång i månaden med undantag för juni och juli månad.

Direktionen består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare, vilka utses av vardera medlemskommuns kommunfullmäktige. Direktionens ordförande är Anna Thore (S) och vice ordförande är Mona Magnusson (M).

Ordinarie ledamöter under mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Namn

Politiskt parti

Kommun

Telefonnummer

Anna Thore

S

Kalmar

072-463 32 88

Susanne Eliasson

M

Kalmar

072-711 87 78

Linus Hellman

S

Kalmar

073 - 101 31 37

Kerstin Edvinsson

KD

Kalmar

070- 465 46 04

Liselotte Ross

V

Kalmar

073-073 79 64

Jeanette Sandström

S

Borgholm

072-202 86 36

Björn Andreen

M

Borgholm

070-636 11 40

Kristina Sjöström

S

Mörbylånga

-

Beatrice Solhjort

M

Mörbylånga

-

Sören Bondesson

S

Torsås

070-552 01 45

Mona Magnusson

M

Torsås

070-869 91 20


Ersättare i direktionen under mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Namn

Politiskt parti

Kommun

Telefonnummer

Linda Erlandsson

S

Kalmar

076-016 43 30

Per Zander

M

Kalmar

-

Felix Brundin

S

Kalmar

-

Abetare Gashi

C

Kalmar

-

Jennie Uller

L

Kalmar

070-955 40 49

Adrian Svensson

C

Borgholm

-

Marcel van Luijn

M

Borgholm

070-319 72 23

Jessica Jämtin

C

Mörbylånga

070-406 41 42

Martin Olsson

M

Mörbylånga

-

Christina Lönnqvist

S

Torsås

-

Jan-Olof Olsson

C

Torsås

070-664 56 56

Direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund sammanträder följande dagar.

Datum

Månad

26

januari

2

mars

30

mars

27

april

25

maj

31

augusti

28

september

27

oktober

23

november

14

december


Budgetkonferens 26-27 oktober.

Arbetsutskott

I förbundsdirektionen finns det ett arbetsutskott som i första hand har som uppgift att förbereda ärenden som ska behandlas av direktionen. Arbetsutskottet är också förbundets personaldelegation.

Direktionens arbetsutskott, tillika personaldelegation, består av fem ordinarie ledamöter och fem personliga ersättare. Ordförande är Anna Thore (S) och vice ordförande är Mona Magnusson (M).

Mandatperioden 2023-01-01 - 2026-12-31.

Ordinarie ledamöter

Personliga ersättare

Kommun

Anna Thore (S)

Linus Hellman (S)

Kalmar

Susanne Eliasson (M)

Kerstin Edvinsson (KD)

Kalmar

Jeanette Sandström (S)

Björn Andreen (M)

Borgholm

Kristina Sjöström (S)

Beatrice Solhjort (M)

Mörbylånga

Mona Magnusson (M)

Sören Bondesson (S)

Torsås


Datum

Månad

14

februari

21

mars

18

april

16

maj

22

augusti

19

september

17

oktober

14

november

5

december

Presidium

Förbundsdirektionens presidium består av ordförande och vice ordförande. De planerar och förbereder förbundsdirektionens sammanträden. Presidiet kan även representera förbundet vid konferenser, sammanträden och i andra officiella sammanhang, såvida inte direktionen i särskilda fall bestämmer något annat.

Direktionens sammanträden är öppna för allmänheten.

Jennie Hagberg

Förbundssekreterare