Gå till innehåll

Kallelser

{"X":0.3025,"Y":0.0,"Width":0.67,"Height":1.0}

Kallelse, tidsplan och handlingar till direktionsmöten som har varit och ska komma härnäst. Kallelse till direktionens ledamöter och ersättare skickas vanligtvis via mejl en vecka före sammanträdet.

Hitta på sidan

Tid: Torsdag 14 december, klockan 14.00
Plats: Campus Storken, sammanträdesrum Slottet

Tidsplan

14.00 Direktionsmöte

Handlingar

Kallelse med föredragningslista Pdf, 266.6 kB.

Arbetsutskottets protokoll 2023-12-05 Pdf, 608.4 kB.

Ny medlem i Kalmarsunds gymnasieförbund - Tjänsteskrivelse Pdf, 3.8 MB.

Beräkningskalkyl Mönsterås ny medlemskommun Pdf, 1 MB.

Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet i Kalmarsunds gymnasieförbund - Tjänsteskrivelse Pdf, 4 MB.

Reviderad förbundsordning Kalmarsunds gymnasieförbund Pdf, 414.2 kB.

Reviderad delegationsordning - Tjänsteskrivelse Pdf, 3.6 MB.

Reviderad delegationsordning Pdf, 536.4 kB.

Rapport för intern kontroll 2023, ekonomifunktionen - Tjänsteskrivelse Pdf, 2.7 MB.

Rapport för intern kontroll 2023, ekonomifunktionen Pdf, 299.8 kB.

Ny kontrollplan 2024 - Tjänsteskrivelse Pdf, 2 MB.

Interna kontrollpunkter 2024 Pdf, 565.1 kB.

Konsekvensanalys - beskrivning av interna kontrollpunkter 2024 Pdf, 286.6 kB.

Attestplan - kontroll av ekonomiska transaktioner 2024 - Tjänsteskrivelse Pdf, 2.4 MB.

Attestplan för 2024 Pdf, 274.2 kB.

Firmatecknare och övriga behörigheter 2024 - Tjänsteskrivelse Pdf, 1.5 MB.

Firmatecknare och övriga behörigheter 2024 Pdf, 272.8 kB.

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2024, samlingsbeslut - Tjänsteskrivelse Pdf, 136.7 kB.

Bidrag till fristående gymnasieskolor 2024, enskilda beslut -Tjänsteskrivelse Pdf, 2 MB.

Utökning av programutbud på AST-enheten - Naturvetenskapsprogrammet - Tjänsteskrivelse Pdf, 58.7 kB.

Anmälan av delegationsbeslut Pdf, 204.2 kB.

Anmälningsärenden Pdf, 21.4 MB.

Tid: Torsdag 27 april, klockan 09.00
Plats: Campus Storken, sammanträdesrum Slottet

Tidsplan

08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Handlingar

Kallelse med föredragningslista Pdf, 266.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Arbetsutskottets protokoll 2023-04-18 Pdf, 445.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag slutgiltig utbildningsorganisation 2023-2024 (tjänsteskrivelse) Pdf, 64.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag slutgiltig utbildningsorganisation 2023-2024 (bilaga) Pdf, 270.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag slutgiltig utbildningsorganisation 2023-2024 (studievägskoder) Pdf, 192.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsorganisation läsår 2023-2024 - Konsekvensanalys Stagneliusskolan Pdf, 153.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsorganisation läsår 2023-2024 - Konsekvensanalys Jenny Nyströmskolan Pdf, 252.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsorganisation läsår 2023-2024 - Konsekvensanalys Lars Kaggskolan Pdf, 201.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Revidering Kvalitetspolicy för Kalmarsunds gymnasieförbund (tjänsteskrivelse) Pdf, 45.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Reviderad Kvalitetspolicy för Kalmarsunds gymnasieförbund Pdf, 206.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Donation till Kalmar läns museum (tjänsteskrivelse) Pdf, 105.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av delegationsbeslut (april 2023) Pdf, 196 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsärenden (april 2023) Pdf, 593.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Budgetprognos efter tre månader Pdf, 700 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du vill ha tillgång till handlingar till kallelser för 2022 eller tidigare år, kontakta vår förbundssekreterare.

Kallelse 2022-12-15

Tid: Torsdag 15 december, kl. 14.00
Plats: Campus Storken, sammanträdesrum Slottet

Tidsplan:
13.30 Gruppmöten
14.00 Direktionsmöte

Kallelse 2022-11-24

Tid: Torsdag 24 november, kl. 09.00
Plats: Campus Storken, sammanträdesrum Slottet

Tidsplan:
08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Kallelse 2022-10-28

Tid: Fredag 28 oktober, kl. 09.00
Plats: Halltorps Gästgiveri, Öland

Tidsplan:
08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Kallelse 2022-09-29

Tid: Torsdag 29 september, kl. 09.00
Plats: Campus Storken, sammanträdesrum Slottet

Tidsplan:
08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Kallelse 2022-09-01

Tid: Torsdag 1 september, kl. 09.00
Plats: Campus Storken, sammanträdesrum Slottet

Tidsplan:
08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Kallelse 2022-05-19

Tid: Torsdag 19 maj, klockan 09.00
Plats: Hotell Skansen, Färjestaden

Tidsplan
08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Kallelse 2022-04-21

Tid: Torsdag 21 april, klockan 09.00
Plats: Campus Storken, sammanträdesrum Slottet

Tidsplan
08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Kallelse 2022-03-24

Tid: Torsdag 24 mars, klockan 09.00
Plats: Campus Storken, sammanträdesrum Slottet

Tidsplan
08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Kallelse 2022-02-24

Tid: Torsdag 24 februari, klockan 09.00
Plats: Distansmöte (ordförande, förbundsdirektör och sekreterare är på plats i sammanträdesrum Borgen, Campus Storken.)

Tidsplan
08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Kallelse 2022-01-28

Tid: Fredag 28 januari, klockan 09.00
Plats: Distansmöte (ordförande, förbundsdirektör och sekreterare är på plats i sammanträdesrum Borgen, Campus Storken.)

Tidsplan
08.30 Gruppmöten
09.00 Direktionsmöte

Jennie Hagberg

Förbundssekreterare