Gå till innehåll

Verksamhetsutvecklingsfond

{"X":0.0,"Y":0.016666666666666666,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

Förbundet har en verksamhetsutvecklingsfond (VUF) som syftar till att uppmuntra och stimulera förbundets enheter till verksamhetsutveckling. Vi avsätter så kallade skolutvecklingspengar där personal kan ansöka om medel för att kunna bedriva projekt som kan härledas till förbundsstyrelsen mål för vår verksamhet.

Hitta på sidan

Övergripande mål

Avsättningen av medel till en Verksamhetsutvecklingsfond ska ge Kalmarsunds gymnasieförbund en positiv "växtimpuls" med syfte att utveckla enheterna och dess verksamhet.

Inriktning

Projektet skall ha en framåtsyftande karaktär och genomförandet skall ha produktutveckling i fokus. Med detta menas metoder och tekniker för hur produkter/enheten ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt och stärka sitt varumärke. En viktig utgångspunkt för projekten ska vara styrelsens prioriterade målområden.

Projektet bör innebära:

  • en utmaning
  • en kvalitetshöjning
  • att nyskapande tankar och idéer sprids
  • att utvecklingsaspekten framhävs
  • att enheten och förbundet stärker sitt varumärke och sin attraktion

Några av de projekt som genomförts kan ni läsa om på Verksamhetsutvecklingsfondens webbplats.

På grund av det ekonomiska läget för Kalmarsunds gymnasieförbund under 2024 har direktionen beslutat att inte avsätta medel för VUF-projekt under 2024. Medlen kommer att användas till satsningar på kompensatorisk resurstilldelning och trygghetsskapande åtgärder.

Nästa ansökningsomgång startar i januari 2025 om Direktionen tar beslut om det.