Gå till innehåll

ANDTS-arbete

{"X":0.1925,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

ANDTS är en förkortning för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar. Att vara nyfiken på alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar är en del av att vara tonåring. Men att dricka exempelvis alkohol eller använda droger kan ha en mycket negativ inverkan på elevens motivation, studieresultat, möjligheter till fortsatta studier, framtida yrkesliv och fysiska samt psykiska hälsa. Kalmarsunds gymnasieförbund arbetar därför aktivt för att skapa en skolmiljö som är fri från ANDTS samt trygg, säker och främjar hälsa för våra elever.

Hitta på sidan

Att röka eller snusa är inte helt ovanligt bland våra elever, särskilt det vita snuset och vaping har blivit allt mer populärt - alla känner inte heller till att det är förenat med hälsorisker. Alkoholkonsumtionen har stadigt minskat de senaste 20 åren och narkotikaanvändningen är förhållandevis låg bland Kalmars gymnasieelever. När det kommer till doping är det ytterst få som uppger att de använt dopingklassade preparat. Däremot har spel om pengar ökat. Det är vårt ansvar på gymnasieförbundet att öka elevernas kunskap om ANDTS för att de ska kunna göra ett informerat val för sin hälsa. Därför arbetar vi med att integrera ANDTS i undervisningen på olika sätt.

Vi jobbar nära eleverna

På våra olika gymnasieskolor arbetar också medarbetare som har extra utbildning inom just ANDTS och har utöver sin vanliga tjänst ett uppdrag som ANDTS-coach. ANDTS-coacherna jobbar för att stötta personalen att möta våra elever när det kommer till frågor och funderingar om ANDTS. De arbetar också med att ta fram metoder och arbetssätt för skolorna. Några exempel på hur vi på gymnasieförbundet förebygger ANDTS är:

  • Särskild undervisning om narkotika
  • Tobaksundervisning på klasstid
  • Hälsofrämjande informationsmaterial för vårdnadshavare (Gymnasistbroschyren Pdf, 879.4 kB.)
  • Brottsförebyggande arbete med polisens narkotikahundar

Evelina Juel

Hållbarhetsstrateg