Gå till innehåll

Gymnasiedagen

Datum
Tid till
{"X":0.0,"Y":0.036666666666666667,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

Den 14 november är det dags för "Gymnasiedagen" på våra skolor. Vi bjuder in alla elever i årskurs 9 (samt elever i gymnasieskolans introduktionsprogram) till en fördjupad information om gymnasieskolornas olika program och inriktningar.

Våra skolor är Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan. Mer information om program, lunch med mera kommer publiceras här under höstterminen 2024.

Anpassad gymnasieskola

För elever som går på anpassad grundskola så kan anpassad gymnasieskola i Kalmar vara ett alternativ. Ta kontakt med Maria Billmark (maria.billmark@ksgyf.se och 010-352 76 69) för att boka in eventuellt besök.

Har du frågor?

Om du har några frågor om gymnasiedagen ska du i första hand kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola.

Evenemangsinformation

Datum
Tid
till
Plats
Se program