Gå till innehåll

Möjlighet för omval till gymnasiet

Datum till

Efter preliminärantagningen i april finns möjlighet till justering eller tillägg av valet under omvalsperioden. Omvalet föregås av samtal med studie- och yrkesvägledare på elevens ”hemskola” som därefter öppnar elevens ansökan i Dexter.

När det är omvalsperiod kan du lägga till, ta bort eller ändra rangordningen av dina gymnasieval. Det innebär att du som redan gjort en ansökan kan göra helt andra val om du skulle vilja det. Om du inte gjorde något gymnasieval under den första valperioden kan du göra det under omvalet.

Alla söker med samma förutsättningar – oavsett om du uppdaterar din ansökan under omvalsperioden eller söker för första gången. Är du nöjd med valet från första perioden? Då behöver du inte göra någonting!

Omvalet är alltså till för dig som:

  • Vill ha större chans att komma in genom att göra nya eller fler val
  • Ångrat något eller några av dina val
  • Vill ändra rangordning på dina redan gjorda val
  • Inte gjort något val till gymnasiet ännu

Observera att utbildningarna med profilklass anpassade för elever med behov inom autismspektrumtillståndet inte omfattas av omvalsperioden. Inte heller anpassad gymnasieskola omfattas av omvalsperioden.

Evenemangsinformation

Datum
till