Gå till innehåll

Studieekonomi

{"X":0.015,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

När det gäller studieekonomi så inkluderar det busskort/terminskort, inackorderingstillägg, kontakt resebidrag och stipendier.

CSN

När du studerar kan du söka studiestöd. Studiemedel består av bidrag och lån.
Information och mer övergripande om studiestöd hittar du på Centrala studiestödsnämnden.

Centrala studiestödsnämndens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Busskort (terminskort)

Du som elev har rätt till busskort om du har minst 6 km färdväg mellan hemmet och skolan. Du har rätt till busskort till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägg beviljas när dagliga bussförbindelser saknas, flera bussbyten behöver göras eller att den totala restiden per dag uppgår till minst 3 timmar.

Kontant resebidrag

När det inte finns möjlighet att använda kollektivt färdmedel, eller om eleven har minst 6 km till närmsta hållplats för kollektivt färdmedel, kan ett kontant resebidrag beviljas efter ansökan från elevens målsman. Myndig elev kan själv söka resebidrag.

Stipendier

En presentation av några stipendier som går att söka om du har studerat eller studerar vid någon av förbundets skolor. Till samtliga stipendier måste olika kriterier uppfyllas för att du ska kunna söka. När du har hittat en fond som matchar dig kan du skriva ut ansökningshandlingen, fylla i och skicka till adressen.