Gå till innehåll

Inackorderingstillägg

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägg beviljas när dagliga bussförbindelser saknas, flera bussbyten behöver göras eller att den totala restiden per dag uppgår till minst 3 timmar.

Vem kan ansöka om inackorderingstillägg?

  • Du som bor i Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner och studerar på en kommunal skola eller Komvux på gymnasienivå, kan ansöka om inackorderingstillägg via Kalmarsunds gymnasieförbund.
  • Du som studerar inom Kalmarsunds gymnasieförbund och är folkbokförd i annan kommun, ska ansöka om inackorderingstillägg i din hemkommun.
  • Studerar du på en friskola eller folkhögskola, ska du ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.

Elev som är andrahandsmottagen är inte berättigad till inackorderingstillägg.

Vad krävs för att få inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg beviljas när dagliga bussförbindelser saknas, flera bussbyten behöver göras eller att den totala restiden per dag uppgår till minst 3 timmar.

  • Inackorderingstillägget betalas endast ut om eleven verkligen är inackorderad och studerar på heltid.
  • Ogiltig frånvaro kan påverka inackorderingstillägget.

Vad innebär restid?

Med restid avses tiden från det du lämnar hemmet till normal skoldags början det vill säga klockan 08.10 och tiden från normal skoldags slut, 16.00, till dess du är hemma. Det är alltså inte ditt individuella schema som gäller.

För hur lång tid gäller stödet?

Stöd till inackordering avser normalt fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och betalas ut i slutet på varje månad (from september tom maj). Detta är ett bidrag och kanske inte täcker hela den kostnad som eleven har på orten.

Observera att när eleven är beviljad inackorderingstillägg så är eleven inte berättigad till busskort (terminskort). Därför spärras skolresekortet omgående om inackorderingstillägget beviljas.

Meddela om något ändras

Om förhållandena som legat till grund för denna ansökan om inackorderingstillägg ändras, ska du omgående meddela förändringen till Kalmarsunds gymnasieförbund. Felaktig utbetalning ska återbetalas.

Ansök om inackorderingstillägg

Ansökan sker genom en e-tjänst på "Mina sidor". Ansökan sker tidigast när höstterminen börjat eller senast den 20:e i den månad ansökan ska börja gälla ifrån. En ny ansökan görs inför varje nytt läsår. De flesta studierna sker tre läsår, vilket innebär tre ansökningar.

Till ansökan bifogar du en kopia på hyreskontraktet eller intyg från hyresvärden. Intyget/avtalet kan bifogas i e-tjänsten eller skickas direkt till Kalmarsunds gymnasieförbund.

Hur mycket ersättning kan du ha rätt till?

Storleken på det belopp som du kan få för inackorderingstillägg hos Kalmarsunds gymnasieförbund baseras på avståndet (km) mellan den folkbokföringsadress och skolan.

Inackorderingstillägg Läsår 22/23

Avstånd i km

Kronor per mån

0 - 84

2 047 kr

85 - 139

2 209 kr

140 - 259

2 356 kr

260 - 520

2 496 kr

521 -

2 637 kr

Pia Palmblad

Ekonomi-/Antagningsassistent