Gå till innehåll

Företagsekonomi

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering.

Hitta på sidan

Den här kursen kan du inte läsa om du läser Ekonomiprogrammet.

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som vill lära dig förstå affärsidéns betydelse, hur du bygger upp ett företags verksamhet med avseende på marknadsföring, inköp, kalkyler, lönsamhet, organisationer och ledarskap.

Kursens syfte och innehåll

Ämnet företagsekonomi utvecklar du en förståelse för företagens roll och villkor i samhället från lokal till global nivå. Här ingår företagens ansvar för bland annat hållbar utveckling. Undervisningen ger dig möjlighet att utveckla ditt intresse för ekonomiska frågor.