Gå till innehåll

Introduktionsprogrammet

{"X":0.215,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

För dig som är obehörig till ett nationellt gymnasieprogram finns det flera introduktionsprogram. Du får möjlighet att antingen nå behörighet till gymnasiet eller att hitta en annan väg som passar dig och dina planer.

Hitta på sidan

Ansökningsdatum

 • Omgång 2: Sista ansökningsdag 30 augusti.
  Preliminär start 13 september.

 • Omgång 3: Sista ansökningsdag 25 oktober.
  Preliminär start 8 november.

 • Omgång 4: Sista ansökningsdag 15 december.
  Preliminär start 15 januari.

 • Omgång 5: Sista ansökningsdag 9 februari.
  Preliminär start 28 februari.

 • Omgång 6: Sista ansökningsdag 22 mars.
  Preliminär start den 10 april.

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och att så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program.

En elev är behörig som har godkänt i:

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • matematik
 • engelska
 • minst tre andra ämnen eller svenska eller svenska som andraspråk,
 • matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Programinriktat val kan utformas både för en enskild elev och för en grupp elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i förväg och vara sökbar. Om den utformas för en enskild elev behöver den inte planeras i förväg.

Det finns ett antal IMV-platser på alla gymnasieskolor i Kalmarsunds gymnasieförbund och de är kopplade till respektive program på skolan, till exempel: IMV-Bygg- och anläggningsprogrammet och IMV-Teknikprogrammet på Lars Kaggskolan, IMV-Vård- och omsorgsprogrammet och IMV-Restaurang- och livsmedelsprogrammet på Jenny Nyström samt IMV-Försäljning- och serviceprogrammet och IMV-Samhällsprogrammet på Stagneliusskolan.

Vill du veta mer om IMV kontaktar du IM-samordnare på Jenny Nyströmskolan som är ansvarig för antagning/mottagning för IM i Kalmarsunds gymnasieförbund (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Individuellt alternativ (IMA)

IMA vänder sig till dig som saknar behörighet att söka till gymnasiet. Här kan du läsa ämnen så att du blir behörig att söka både till ett yrkes- och högskoleförberedande program. Utbildningen är individuellt anpassad och
utgår från dina förutsättningar och behov. Utbildningen är även för dig som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dig för annan utbildning, till exempel en vuxenutbildning. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser som till exempel motivationsinsatser eller praktik.

IMA finns både på Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmskolan.

Vill du veta mer om IMV kontaktar du IM-samordnare på Jenny Nyströmskolan som är ansvarig för antagning/mottagning för IM i Kalmarsunds gymnasieförbund (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion är för dig som nyss har kommit till Sverige eller har varit här några få år. Utbildningen har fokus på det svenska språket för att du ska kunna gå vidare till ett annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Det har skett förändringar i gymnasieförordningen som innebär att du som läser språkintroduktion kan få undervisning i enbart svenska som andraspråk under en kort inledande period. I övrigt ska utbildningen baseras på den inledande bedömning som görs och de ämnen och kurser som du behöver för din fortsatta utbildning. Det innebär att elevens bakgrund, erfarenheter från skola, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter ska kartläggas.

IMS finns på både Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmskolan.

Vill du veta mer om IMV kontaktar du IM-samordnare på Jenny Nyströmskolan som är ansvarig för antagning/mottagning för IM i Kalmarsunds gymnasieförbund (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkes- eller högskoleförberedande program. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett nationellt program eller få ett arbete. Du läser framför allt kärnämnen från grundskolan som du inte är behörig i och ämnen från nationella program i gymnasieskolan, framför allt kurser i yrkesämnen.

Inriktningen yrkesintroduktion ska i första hand innehålla yrkesinriktad utbildning och det är därför viktigt att du har stort intresse av den inriktning som du söker.

IMY finns på Lars Kaggskolan och det finns flera inriktningar:

 • IMY-Bygg- och anläggningsprogrammet
 • IMY-Fordons- och transportprogrammet
 • IMY-Vårdbiträde

Vill du veta mer om IMV kontaktar du IM-samordnare på Jenny Nyströmskolan som är ansvarig för antagning/mottagning för IM i Kalmarsunds gymnasieförbund (kontaktuppgifter längst ner på sidan).

Ebba Franson (FEB)

Samordnare Introduktionsprogrammet