Gå till innehåll

Om oss

{"X":0.26,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Lars Kaggskolan är en av gymnasieskolorna i Kalmarsunds gymnasieförbund. Skolan har cirka 1300 elever och 150 medarbetare. Här finns både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Vi erbjuder en kamratlig och trivsam arbetsplats med engagerade kollegor i en utvecklande miljö.

Hitta på sidan

Säg Kagg - det räcker!

Hjärtligt välkommen till Lars Kaggskolan - det räcker med att du säger Kagg. På vår webbplats hittar du all möjlig information om vår skola: information om våra utbildningar, kontaktuppgifter till samtliga anställd, elevinformation och mycket mer.

Vi beskriver våra gymnasieprogram med tillhörande kursplaner för samtliga alternativa inriktningar. Hittar du inte det söker så kontakta oss gärna. Vi på unika Kagg hjälper dig att förverkliga dina framtidsplaner!

Kaggandan är välkänd

Den står för:

 • Kamratskap
 • Ansvar
 • Gemensamma Grundvärderingar
{"X":0.0525,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Våra medarbetare

Hos oss har vi cirka 150 anställda, varav 100 lärare, som hjälper gymnasieungdomar att våga ta klivet in i vuxenvärlden. Vi arbetar på att stärka ungdomarnas självförtroende, så att du som elev hos oss ska våga blomma ut och visa vad du kan. I kommande yrkesliv eller studier vill vi sedan att du vågar använda de kunskaper och erfarenheter som du har fått.

Vår vision på Lars Kaggskolan är att alla ungdomar, utifrån sina individuella förutsättningar, ska öka sina kunskaper och förbättra sina förmågor under sina gymnasieår hos oss.

Det betyder att vi inte sparar på våra ansträngningar för att skapa ett klimat som stimulerar till ansvarstagande, nyfikenhet, lärande och personlig utveckling.

Skolledningen

Elevers lärande är Lars Kaggskolans ansvar. Skolledningen arbetar för att synliggöra och skapa förståelse kring skolans mål och uppdrag. Vi:

 • har en skola som elever och personal känner sig stolta över
 • utövar ett verksamhetsnära ledarskap
 • bidrar till en tillåtande atmosfär
 • har bra forum för samarbete och gemenskap
 • ger varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vi som arbetar på Lars Kaggskolan:

 • har förståelse för skolans helhet och känner att alla verksamheter är lika viktiga
 • känner till och arbetar efter verksamhetsmålen och skolans utvecklingsplan
 • deltar aktivt i skolans utveckling
 • arbetar aktivt för att relationerna till skolans avnämare skall vara utvecklande och konstruktiva
 • har höga förväntningar på våra elever, oss själva och kollegor
 • har ett gemensamt ansvar för skolans trivsel och värdegrund.

Alla elever på Lars Kaggskolan:

 • ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar
 • är välkomna oavsett bakgrund
 • upplever att de får det stöd som de är i behov av
 • känner sig trygga och trivs i skolan
 • tycker att utbildningen är inspirerande och utvecklande.

Undervisningen på Lars Kaggskolan:

 • är individanpassad med eleven i fokus
 • resulterar i hög måluppfyllelse
 • utvärderas och följs upp regelbundet för att möjliggöra förbättring
 • utgår från gällande styrdokument och aktuell forskning.

Detta uppnår vi genom att:

 • arbeta utifrån gällande styrdokument, nationella såväl som lokala
 • tillämpa aktuell forskning och beprövad erfarenhet
 • arbeta kollegialt och ta ett gemensamt ansvar för verksamheten
 • gemensamt arbeta för en god fysisk och psykisk arbetsmiljö.

Samarbete med polisen

Lars Kaggskolan och övriga skolor i Kalmarsunds gymnasieförbund har ett tätt samarbete med Polisen i Kalmar. Därför ska du inte bli förvånad om du ser dem röra sig på skolan. Syftet med att vara här är att träffa elever och personal och ibland så tränar de också sina narkotikahundar.

Likabehandlingsplan

På Lars Kaggskolan är vi varandras arbetsmiljö och det ska inte förekomma kränkningar av något slag på skolan. Elever och personal skall alltid uppleva att de behandlas likvärdigt oavsett social, etnisk och kulturell bakgrund, religion eller trosuppfattning, kön, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder.

På Lars Kaggskolan har vi ett gemensamt ansvar att sträva efter en skolmiljö som präglas av trygghet, ett tillåtande klimat och respekt inför varandra. Lärare och annan personal har ansvar för att reflektera över de normer och värderingar som man förmedlar i undervisningen och i kontakt med elever.

Vi är en del av Kalmarsunds gymnasieförbund

Lars Kaggskolan är en av tre gymnasieskolor inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Skolorna är Lars Kaggskolan, Jenny Nyströmskolan (inklusive Anpassad gymnasieskola) och Stagneliusskolan. Förbundet är ett kommunalförbund som bildades den 1 juli 1995 av medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Förbundets uppgift är att bedriva och utveckla gymnasial utbildning och kommunal vuxenutbildning.