Gå till innehåll

Utbildningar

{"X":0.285,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Inom Kalmarsunds Gymnasieförbund finns ett mycket stort urval av nationella program. På Lars Kaggskolan kan vi erbjuda nio olika gymnasieprogram med sammanlagt 22 olika inriktningar.

Hitta på sidan

Högskoleförberedande program

Yrkesprogram

På samtliga av våra yrkesprogram har du möjlighet att läsa kurser för grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning erbjuds på några yrkesprogram. När du går en gymnasial lärlingsutbildning läser du två dagar i veckan de gymnasiegemensamma ämnena i skolan. Veckans övriga tre dagar lär du dig yrket på en arbetsplats tillsammans med yrkesverksamma handledare. Efter tre år kan du nå samma mål som om du läst hela din utbildning i skolan och har du lyckats i dina studier och har uppnått examensmålen så kommer du också att erhålla ett examensbevis. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Introduktionsprogram

För dig som är obehörig till ett nationellt gymnasieprogram finns det flera introduktionsprogram. Du får möjlighet att antingen nå behörighet till gymnasiet eller att hitta en annan väg som passar dig och dina planer.

Boka besök hos oss

Nu har vi upp länkarna där du kan anmäla ditt intresse för ett besök, så kallat Elev för en dag eller Skuggning.

Om något program blir fullt så kommer formuläret att stängas ner alternativt så kommer du att meddelas.