Gå till innehåll

Bygg- och anläggningsprogrammet

{"X":0.0,"Y":0.03,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

Tycker du om att vara kreativ och hitta praktiska lösningar på problem? På bygg- och anläggningsprogrammet får du lära dig allt från att bygga, renovera, måla bostäder och lokaler till att anlägga markområden och vägar. Som byggnadsarbetare får du ett varierat jobb med många olika och spännande arbetsplatser både i Sverige och i stora delar av världen.

Hitta på sidan

Det här lär du dig på bygg- och anläggningsprogrammet

På bygg- och anläggningsprogrammet har du möjlighet att lära dig att bygga hus från grund till tak samt måla och tapetsera husets väggar. Du kan även välja att istället fokusera på området utanför huset där mark- och anläggningsarbeten ska göras. Allt från att anlägga marken innan byggnation, anlägga vägar och parker till att stensätta uppfarten till huset.

På utbildningen får du grundläggande kunskaper om hur det går till att bygga, från idé till färdig byggnad. Du får också lära dig om hur man planerar, bygger och sköter om ett samhälle (samhällsbyggnad). Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser.

Här får du möjlighet att utveckla din kreativa förmåga och hitta lösningar på olika situationer som uppstår i arbetet. På programmet får du lära dig att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Du får lära dig att hantera högteknologiska maskiner och verktyg samt träna dig i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med moderna metoder. Hos oss får du lära dig att välja utrustning, metoder och att arbeta på ett säkert sätt.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att förhindra olyckor och undvika arbetsskador.

{"X":0.1525,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Inriktningar

Vi erbjuder fyra inriktningar på bygg- och anläggnignsprogrammet.

Byggnadsplåtslageri

På inriktningen byggnadsplåtslageri får du lära dig om både byggnads- och ventilationsplåtslageri. Byggnadsplåtslageri innebär att förse byggnader med ett yttre klimatskydd, till exempel plåttak, och ventilationsplåtslageri innebär att bygga ventilationsrör och trummor för ett fungerande inneklimat, i en kombination av design och teknisk funktion.

Du kommer att få vara kreativ och hitta egna lösningar. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel byggnadsplåtslagare eller ventilationsplåtslagare. Du kommer att få lära dig att jobba med olika verktyg och material. Lagar och bestämmelser och hur du söker information om detta är viktig kunskap.

Husbyggnad

Du lär dig om nybyggnation, renovering och ombyggnation av bostäder och andra lokaler - men även av broar och andra anläggningskonstruktioner. Här kan du fördjupa dig inom trä, mur- och putsverk, glasteknik, betong och golvläggning. Du kan även arbeta med att montera inredningar som kök och affärsinredningar.

På den här inriktningen får du lära dig husbyggnadsprocessens alla stadier från projektering till det att objektet är färdigt att användas. Du jobbar med grundläggande byggnadsarbeten i varierande material och får möjlighet att lära dig om olika byggnadskonstruktioner, tillsammans med de krav som gäller för nybyggnation, renovering samt om- och tillbyggnad. Lagar och bestämmelser och hur du söker information om detta är viktig kunskap.

Mark och anläggning

Mark och anläggning är inriktningen för dig som vill arbeta utomhus med markarbeten. Du får kunskaper om markarbeten för att bygga vägar och järnvägar. Du får också lära dig om markarbeten för husgrunder som innebär att förbereda för el- vatten- och avloppsnät.

På den här inriktningen får du kunskap om markarbeten för att renovera eller dra nya ledningar, förbereda för gröna ytor och hårdgjorda ytor som asfalt-, platt- och stenläggningar. Utbildningen ger möjlighet till jobb som till exempel väg- och anläggningsarbetare eller järnvägstekniker.

Måleri

På inriktningen måleri får du lära dig hur du målar invändiga och utvändiga ytor, både när det gäller nymålning och ommålning. Du får också kunskap om hur du sätter upp olika väggbeklädnadsmaterial, som till exempel tapeter. På inriktningen får du lära dig om olika färgers egenskaper som gäller både estetiska och skyddande värden.

Du kommer att ha ett varierande och ofta självständigt arbete där du arbetar både hos privatkunder och inom nyproduktion. På utbildningen kommer du att få lära dig om hur olika verktyg och material används och vårdas. Lagar och bestämmelser och hur du söker information om detta är viktig kunskap.

Det här kan du jobba med i framtiden

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Olika exempel på yrken som du kan söka efter programmet:

 • Anläggningsarbetare
 • Betongarbetare
 • Byggnadsmålare, målare
 • Byggnadsplåtslagare
 • Glastekniker, glasmästare
 • Golvläggare
 • Håltagare
 • Isoleringsmontör
 • Järnvägstekniker
 • Murare
 • Plattsättare
 • Stenmontör
 • Ställningsbyggare
 • Takmontör, undertaksmontör
 • Träarbetare
 • Tunnplåtslagare
 • Ventilationsplåtslagare
 • Väg- och anläggningsarbetare

Mer information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrke hittar du i tjänsten Hitta yrken A–Ö.

Sök bland olika yrken i Skolverkets tjänst: Hitta yrken A–Ö Länk till annan webbplats.

{"X":0.11,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Gymnasiearbete

I slutet av programmet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På apl på bygg- och anläggningsprogrammet får du lära dig använda det som du läst om i skolan. Du får använda det du lärt dig ute i arbetslivet och träffa nya människor. Du kommer att få arbeta med och för andra människor. Det kommer att vara stor variation på dina arbetsuppgifter och du kommer att lära dig något nytt varje dag. Arbetet sker både inom- och utomhus och du kommer att få testa på att jobba med högteknologiska redskap och maskiner.

Lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning erbjuds på några yrkesprogram. På bygg- och anläggningsprogrammet övergår utbildningen till lärling i årskurs 2 på inriktningarna "byggnadsplåtslageri" och "mark- och anläggning". När du går en gymnasial lärlingsutbildning läser du två dagar i veckan de gymnasiegemensamma ämnena i skolan. Veckans övriga tre dagar lär du dig yrket på en arbetsplats tillsammans med yrkesverksamma handledare. Efter tre år kan du nå samma mål som om du läst hela din utbildning i skolan och har du lyckats i dina studier och har uppnått examensmålen så kommer du också att erhålla ett examensbevis. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för bygg- och anläggningsprogrammet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Studera vidare efter programmet och behörighet

Vill du läsa vidare på högskola och universitet efter programmet? Denna utbildning ger dig grundläggande högskolebehörighet. Efter programmet har du också möjlighet att läsa utbildningar på yrkeshögskola och folkhögskola.