Gå till innehåll

Industritekniska programmet

{"X":0.0525,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Är du intresserad av teknik, mekanik, produktion och industri? Det här är programmet för dig som vill arbeta med att ta fram och tillverka produkter inom industrin.

Hitta på sidan

Det här lär du dig på industritekniska programmet

Dagens industrimiljö är en av våra mest innovativa och teknologiskt utmanande arbetsplatser. På programmet får du utveckla din förmåga att använda utrustning, bearbeta material och hantera industritekniska processer. Du lär dig både hantverk och att använda industriell teknik och avancerade tekniska system. På vår skola säkerställer vi en god och trygg arbetsmiljö, oavsett vilket program du går. Du kommer att arbeta med processinriktad och maskinell materialbearbetning. Produktframställning, driftsäkerhet och underhåll vävs samman med robotteknik, PLC, svetsning och annan sammanfogning.

Du lär dig också om hur arbetet på olika arbetsplatser är organiserat, produktekonomi, användning av råvaror och energi samt hur du säkerställer att produkterna håller rätt kvalitet. Utbildningen tar också upp hur valet av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö.

Industritekniska programmet på Lars Kaggskolan bygger på ett lärlingsupplägg där kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt uppnås. I årskurs två övergår utbildnigen till lärlingsutbildning. I företagens lokaler finns mycket avancerad utrustning som ger dig som elev en bred kunskapsbas inom industriell teknik och industriteknisk produktion.

Yrkesutbildning för framtidens industri

Yrken som CNC-operatör där man har kompetens inom programmering, såväl som vilka material och ämnen som används. Maskintekniker och verkstadsmekaniker är andra yrken som är attraktiva inom industrin. Det finns även möjlighet att läsa vidare vid yrkeshögskolor med teknisk inriktning.

Inriktning för spetskompetens: Produkt- och maskinteknik

  • Inriktningen Produkt och maskinteknik leder till att du skall bli en riktigt duktig CNC-operatör och få specialkunskaper inom hantering av verktyg och industriella utrustningar, samt för hantering och bearbetning av ett visst material.

Det här kan du jobba med i framtiden

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Olika exempel på yrken som du kan jobba med efter programmet:

  • CNC-operatör metall och trä
  • Gjutare
  • Maskinoperatör
  • Maskinsnickare
  • Originalare
  • Tryckare
  • Produktionstekniker
  • Sågverksoperatör
  • Verkstadssnickare.
{"X":0.0225,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Gymnasiearbete

I slutet av programmet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Lärlingsutbildning

Utbildningen på Industriprogrammet är en lärlingsutbildning. I årskurs två övergår utbildnigen till lärlingsutbildning. Det innebär att du läser de gymnasiegemensamma ämnena i skolan under två dagar i veckan . Veckans övriga tre dagar lär du dig yrket på en arbetsplats tillsammans med yrkesverksamma handledare. Efter tre år kan du nå samma mål som om du läst hela din utbildning i skolan och har du lyckats i dina studier och har uppnått examensmålen så kommer du också att erhålla ett examensbevis. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för industritekniska programmet på Skolverkets Webbplats Länk till annan webbplats.

Studera vidare efter programmet och behörighet

Vill du läsa vidare på högskola och universitet efter programmet? Denna utbildning ger dig grundläggande högskolebehörighet. Efter programmet har du också möjlighet att läsa utbildningar på yrkeshögskola och folkhögskola.