Gå till innehåll

El- och energiprogrammet

Tycker du om att lösa problem och att ha kontakt med människor? På det här programmet får du lära dig om hur el produceras och hur elektriska apparater fungerar.

{"X":0.21,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Det här lär du dig på el- och energiprogrammet

På el- och energiprogrammet får du lära dig hur apparater och elektriska maskiner fungerar. Hos oss lär du dig om hur el produceras, hur vi kan installera system för el och om hur el, energi och vatten överförs.

Vi ger dig kunskap om automatiserade funktioner (uppgifter som utförs av maskiner), dator- och kommunikationsteknik såsom IT-nätverk och datorprogrammering. Du kommer att lära dig hur du löser elektriska problem i människors hem och hur du jobbar med datorer inom industrin.

Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet. Du får även studera arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Inriktningar

Automation

 • Du får lära dig om elektroteknik, datorteknik och teknik för drift och underhåll. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel automationstekniker inom fastighet, industri eller process. Hos oss är ny teknik, samarbete med andra, problemlösning och egna initiativ en självklarhet. Vi arbetar med den senaste tekniken inom industriell styrning, mät- och reglerteknik, robotar och servoteknik. Den utrustning som används idag för att bygga en ny fabrik med, finns till viss del redan i olika labbmiljöer på skolan.
 • När du valt att gå inriktningen Automation bygger vi vidare på grundkurserna inom programmerbara styrsystem, mät-, styr- och reglerteknik, elmotordrivsystem och fastighetsautomation för att du ska få djupare teoretisk och praktisk kunskap inom ämnesområdena styrteknik, ellära och mät- och reglerteknik. Under årskurs två läggs stor vikt vid styrteknik, olika styrsystem och programmering av dessa via bärbar dator. Datorn är ett viktigt verktyg för en automationstekniker i modern industri idag. Under det sista året hos oss arbetar du mer praktiskt och yrkesförberedande.

Dator- och kommunikationsteknik

 • Du får lära dig att installera, administrera och reparera system för datorer och kommunikation. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker eller nätverkstekniker. Hos oss utbildas du till servicetekniker inom tre områden: datorer och nätverk, telesystem och hemelektronik.
 • Detta är den enda inriktningen som har en kurs där du får lära dig elektronik, digitalteknik och mikroprocessorprogrammering. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur modern elektronik fungerar såsom förstärkare, larm, 3D-TV, GPS, AIS osv.
 • När du valt att gå på inriktningen dator- och kommunikationsteknik fyller vi på med kunskaper om elektronik och mikroprocessorer för att du ska få djupare teoretisk och praktisk kunskap inom ämnesområdet. Under årskurs två läggs stor vikt vid nätverk eftersom det är ett centralt verktyg för en servicetekniker inom alla branscher. Sista året hos oss innebär att du arbetar praktiskt och yrkesförberedande. Under sista året genomför du också praktik (apl) på företag för att på så vis ta ett steg in i din framtida yrkesroll.

Elteknik

 • På den här inriktningen får du lära dig att installera och reparera elanläggningar, larm och system för tv och datorer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel installationselektriker, industrielektriker eller järnvägstekniker- el och signal. På vår elteknikutbildning arbetar vi enligt det branschrekommenderade ETG-konceptet vilket innebär att du efter tre år i utbildning kommer att vara färdig yrkesperson. Lärlingstid och yrkesprov ingår i utbildningen.
 • Vårt mål är att du efter avslutad utbildning ska kunna bli anställd som installationselektriker, svagströmstekniker, larminstallatör, drifttekniker eller något liknande företag hos något av våra företag vi samarbetar med. Du kan också välja att vidareutbilda dig till elingenjör eller elkraftstekniker.

Energiteknik

 • På inriktningen får du lära dig om drift och servicefunktioner inom branscherna för energi, miljö, vatten och processer. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel driftoperatör inom kraft- och värmeteknik eller driftoperatör inom vatten- och miljöteknik.
 • Som blivande energitekniker får du hos oss lära dig att arbeta inom el- och energisystem med ny kunskap om miljövänliga och förnyelsebara energikällor. Du har chansen att bli en yrkesperson som är bra på att hjälpa andra att optimera sin energianvändning på ett miljövänligt sätt.
 • Energiteknikern har efter utbildningen en bred kunskap inom el, kyla, vatten och ventilation. Energiteknikern ser till att de tekniska systemen som transporterar energin till och från byggnader i en stad fungerar så att kunden och samhället kan ta ett bra miljöansvar.

Det här kan du jobba med i framtiden

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Nedan hittar du exempel på olika yrken som du kan söka efter programmet beroende på vilken inriktning du har gått. Här får du exempel på möjliga yrkesutgångar efter el- och energiprogrammet:

 • Automationstekniker inom fastighet eller industri eller process
 • Distributionstekniker
 • Driftoperatör, allmän, kraft - och värmeteknik eller vatten- och miljöteknik
 • Elektronikproduktionstekniker
 • Hemservicetekniker
 • Elektronikreparatör och servicetekniker
 • Industrielektriker
 • Installationstekniker
 • Järnvägstekniker, el-, signal- och nätverkstekniker

Mer information om vilka arbetsuppgifter som ingår i olika yrken och prognoser över hur framtidsutsikterna ser ut inom yrke hittar du i tjänsten Hitta yrken A–Ö.

Sök bland olika yrken i tjänsten Hitta yrken A–Ö Länk till annan webbplats.

Gymnasiearbete

I slutet av programmet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde där du får visa att du har de kunskaper som du behöver för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. Apl ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

På apl på el- och energiprogrammet får du lära dig använda det som du läst om i skolan. Du får använda det du lärt dig ute i arbetslivet och träffa nya människor.

Lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning erbjuds på några yrkesprogram. När du går en gymnasial lärlingsutbildning läser du två dagar i veckan de gymnasiegemensamma ämnena i skolan. Veckans övriga tre dagar lär du dig yrket på en arbetsplats tillsammans med yrkesverksamma handledare. Efter tre år kan du nå samma mål som om du läst hela din utbildning i skolan och har du lyckats i dina studier och har uppnått examensmålen så kommer du också att erhålla ett examensbevis. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för el- och energiprogrammet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Studera vidare efter programmet och behörighet

Vill du läsa vidare på högskola och universitet efter programmet? Denna utbildning ger dig grundläggande högskolebehörighet. Efter programmet har du också möjlighet att läsa utbildningar på yrkeshögskola och folkhögskola.