Gå till innehåll

Bild och Form 1b

{"X":0.0,"Y":0.023333333333333334,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. I ämnet avses med bilder visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur.

Hitta på sidan

Den här kursen kan du inte läsa om du har läst Bild och Form 1a1 eller Bild och Form på Estetiska programmet.

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som vill arbeta praktiskt med olika bildtekniker och genom samtal, diskussion och analys utveckla din förmåga att förstå och berätta med bilder.

Kursens syfte och innehåll

Genom arbete med kreativa processer utvecklar du såväl din tekniska förmåga att skapa bilder som din förmåga att använda bild som ett språk. Genom nya tekniker och nya möjligheter till spridning är den globala visuella kulturen under stark utveckling vilket ökar bildämnets och kursens aktualitet. Upplägg och innehåll liknar Bild och form 1a1 (50p) men eftersom denna kurs är dubbelt så lång finns utrymme för både en breddning och fördjupning av tekniker och innehåll. Det tillkommer även ett moment med presentation och/eller utställning av dina bilder.