Gå till innehåll

Matematik

{"X":0.23,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen.

Hitta på sidan

Matematik 2a

Matematik 2a bygger på Matematik 1a eller motsvarande.

Det här lär du dig på kursen

Metoder för beräkningar vid budgetering och strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplade till konkreta situationer och karaktärsämnena.

 • Räta linjens ekvation
 • Fördjupning av geometriska begrepp utifrån karaktärsämnenas behov
 • Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik
 • Egenskaper hos linjära funktioner, andragradsfunktioner och exponentialfunktioner
 • Strategier för matematisk problemlösning.

Matematik 2b

Förkunskapskrav: Matematik 1b. Matematik 2b bygger på kursen
Matematik 1b.

Det här lär du dig på kursen

 • Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer
 • Metoder för beräkningar vid budgetering
 • Räta linjens ekvation
 • Linjära ekvationssystem
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem
 • Metoder för beräkningar vid budgetering
 • Egenskaper hos andragradsfunktioner
 • Konstruktion av grafer till funktioner
 • Statistiska metoder för rapportering av observationer.

Matematik 3b

Förkunskapskrav: Matematik 2b eller Matematik 2c.
Den här kursen kan du inte läsa om du läser Ekonomi-Ekonomi.
Kursen ges som valbar programfördjupning på Ekonomi-Juridik

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som vill lära dig mer om matematisk behandling av samband och förändring, algebra och problemlösning.

Kursens syfte och innehåll

Eleverna kommer att utveckla förmågan att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle.

Matematik 4

Förkunskapskrav: Matematik 3b eller Matematik 3c

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som vill lära dig mer om matematisk behandling av samband och förändring, algebra och problemlösning.

Kursens syfte och innehåll

Eleverna kommer att utveckla förmågan att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle.

Matematik Specialisering Vektorgeometri

Förkunskapskrav: Matematik 3c

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som ska läsa på universitet med någon teknisk inriktning och ger dig en bra grund inför fortsatta studier i matematik.

Kursens syfte och innehåll

Fördjupning i linjär algebra och vektorgeometri. Här studeras vektorer i framförallt 2 och 3 dimensioner, hur linjer, plan och rum beskrivs med hjälp av vektorer och så kallade matriser samt hur till exempel speglingar och projektioner görs med hjälp av vektorer.