Gå till innehåll

Måleri - dekorationstekniker

{"X":0.15,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Ämnet verktygs- och materialhantering behandlar planering, beräkning och utförande av montagearbeten inom många olika områden. Vidare behandlar ämnet hur man hanterar verktyg, material, maskiner och fästdon samt i vilka sammanhang de får och kan användas.

Hitta på sidan

Den här kursen kan du läsa om du är elev på Bygg- och anläggningsprogrammet

Det här lär du dig på kursen

  • Arbetsbeskrivningar, utförandekrav och ritningar för arbetsuppgiften.
  • Grunderna inom perspektivlära.
  • Grunderna inom modernt samt äldre dekorativt måleri, till exempel ådringsmålning, marmoreringsmålning, laseringsmålning, svampmålning, schablonmålning, tromp de l´oeil och streckdragning.
  • Arkitektur från olika tidsepoker relevant för dekorativt måleri.
  • Åtgärder för att kunna bevara estetiska värden vid till exempel ombyggnation av kulturhistoriskt intressanta objekt.
  • Olika typer av material och deras egenskaper, till exempel lasyr och pigment.
  • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.

Kursens syfte och innehåll

Undervisningen i ämnet måleri ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och utföra olika typer av målningsarbeten och uppsättning av olika väggbeklädnadsmaterial. Den ska även ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om färglära, olika måleritekniker och målningsmaterialens
estetiska och skyddande funktion.