Gå till innehåll

Specialyrken Bygg

{"X":0.0925,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Undervisningen i ämnet husbyggnad – specialyrken ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom valt specialyrke. Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om specialyrket och dess arbetstekniker.

Hitta på sidan

Den här kursen kan du läsa om du är elev på Bygg- och anläggningsprogrammet

Det här lär du dig på kursen

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Teoretiskt kommer du få lära dig keramikens betydelse från ett historiskt perspektiv fram till hur materialet används idag. Du kommer få omsätta olika teorier i praktiken.

Kursens syfte och innehåll

Syftet med kursen är att eleven ska få tillräckliga kunskaper för att kunna utföra kakelarbeten på ett fackmannamässigt sätt.