Gå till innehåll

Moderna språk

{"X":0.03,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Hitta på sidan

Franska 3

Det här lär du dig på kursen

Franska är ett världsspråk som talas av cirka 300 miljoner människor. Det är officiellt språk i trettiotalet länder, och dessutom officiellt eller administrativt språk i ett flertal internationella organisationer, kommittéer och föreningar. Det är efter engelska det mest studerade språket i världen. Kort sagt: Med kunskaper i franska öppnar sig världen än mer för dig! I våra kurser lär du dig inte bara språket utan får också kunskap om de fransktalande länderna.

I kursen Franska 3 får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i det franska språket. Du kommer att få arbeta med läsförståelse, hörförståelse samt träna på muntlig och skriftlig kommunikation. Du kommer även att få inblickar i de franskspråkiga ländernas kulturer.

Franska 4

Det här lär du dig på kursen

Franska är ett världsspråk som talas av cirka 300 miljoner människor. Det är officiellt språk i trettiotalet länder, och dessutom officiellt eller administrativt språk i ett flertal internationella organisationer, kommittéer och föreningar. Det är efter engelska det mest studerade språket i världen. Kort sagt: Med kunskaper i franska öppnar sig världen än mer för dig! I våra kurser lär du dig inte bara språket utan får också kunskap om de fransktalande länderna.

Franska 4 bygger på Franska 3. Du möter olika varianter av språket och utvecklar ytterligare din förmåga att kommunicera, både muntligt och skriftligt. Du läser bland annat en roman på franska.

Spanska 3

Det här lär du dig på kursen

Spanska är idag världens tredje största språk, efter kinesiska och engelska och nära 400 miljoner människor har spanska som modersmål. Visste du att om du pratar spanska kan du kommunicera med nästan 500 miljoner människor världen över? Tänk vilka arbetsmöjligheter det ger dig! Ta chansen att lära dig ett spännande och snabbt växande språk – spanska! I våra kurser lär du dig inte bara spanska utan får också kunskaper om de länder där språket talas.

I kursen Spanska 3 får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i det spanska språket. Du kommer att få arbeta med läsförståelse, hörförståelse samt träna på muntlig och skriftlig kommunikation. Du kommer även att få inblickar i de spanskspråkiga ländernas kulturer.

Spanska 4

Det här lär du dig på kursen

Spanska är idag världens tredje största språk, efter kinesiska och engelska och nära 400 miljoner människor har spanska som modersmål. Visste du att om du pratar spanska kan du kommunicera med nästan 500 miljoner människor världen över? Tänk vilka arbetsmöjligheter det ger dig! Ta chansen att lära dig ett spännande och snabbt växande språk – spanska! I våra kurser lär du dig inte bara spanska utan får också kunskaper om de länder där språket talas.

Kursen bygger på Spanska 3. Du möter olika varianter av språket och utvecklar ytterligare din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. I kursen läser du skönlitteratur på spanska.

Tyska 3

Det här lär du dig på kursen

Tyska är Europas näst största språk och talas av ungefär 100 miljoner människor. För oss som bor i Sverige är det ett viktigt språk, eftersom Tyskland spelar en stor roll bl.a. för vår handel och turism. Många möjligheter öppnar sig på arbetsmarknaden för den som har kunskaper i tyska.

Ett stort antal ord i svenska och tyska liknar varandra och det gör det lättare att tillägna sig språket. I våra kurser lär du dig inte bara språket utan får också kunskaper om de tysktalande länderna.

I kursen Tyska 3 får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i det tyska språket. Du kommer att få arbeta med läsförståelse, hörförståelse samt träna på muntlig och skriftlig kommunikation. Du kommer även att få inblickar i de tyskspråkiga ländernas kulturer.

Tyska 4

Det här lär du dig på kursen

Tyska är Europas näst största språk och talas av ungefär 100 miljoner människor. För oss som bor i Sverige är det ett viktigt språk, eftersom Tyskland spelar en stor roll bl.a. för vår handel och turism. Många möjligheter öppnar sig på arbetsmarknaden för den som har kunskaper i tyska.

Ett stort antal ord i svenska och tyska liknar varandra och det gör det lättare att tillägna sig språket. I våra kurser lär du dig inte bara språket utan får också kunskaper om de tysktalande länderna.

Kursen bygger på Tyska 3. Du möter olika varianter av språket och utvecklar ytterligare din förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt. Du läser bland annat en roman på tyska.