Gå till innehåll

Entreprenörskap med UF

{"X":0.0425,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Entreprenörskap har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår.

Hitta på sidan

Den här kursen kan du inte läsa om du läser Ekonomi-Ekonomi, Ekonomi - med profil marknadsföring och management, Ekonomi - med profil kriminologi eller Försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare Handels- och administrationsprogrammet) samt för dig som läser Entreprenörskap som programfördjupning på Estetiska programmet och Hotell- och turismprogrammet eller Hantverksprogrammet Frisör samt Hantverksprogrammet Hår och makeup.

Det här lär du dig på kursen

Entreprenörskap passar för dig som är nyfiken, kreativ och vill organisera, omsätta idéer till handling, ta ansvar, ta beslut, samarbeta, kommunicera, visa mod, lösa problem, nätverka, sälja, ta risker och även våga vinna genom att vara entreprenör och ung företagare. Tro på dig själv och din idé.

Kursens syfte och innehåll

I den här kursen får du chansen att starta, driva och avveckla ett UF-företag under ett läsår. Att driva UF-företag hjälper dig att utveckla kompetenser som: samarbete, ansvarsförmåga, kreativitet, problemlösning, initiativförmåga och en starkare självkänsla. Det är en nyttig erfarenhet att ha med sig även efter gymnasiet oavsett om du vill starta eget företag, söka ett jobb eller studera vidare.

Det finns flera inriktningar inom UF-företagande som samhällsentreprenörskap eller hållbart företagande.