Gå till innehåll

Entreprenörskap UF - Yrkesprogram

{"X":0.2,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från dessa områden behandlar ämnet företagsamhet i sociala, vetenskapliga, kulturella eller ekonomiska sammanhang.

Hitta på sidan

Den här kursen kan du läsa om du är elev på Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och VVS- och Fastighetsprogrammet.

Det här lär du dig på kursen

Hur startar man ett företag, vad behöver man och vad krävs av mig som arbetsgivare. Hur driver och utvecklar man ett företag och hur sköter man ekonomin i ett företag. Tanken är att göra detta genom att gå från idé till ett färdigutvecklat vinstdrivande företag. Samt att skapa en affärsplan, budget, och redovisning.

Kursens syfte och innehåll

Undervisningen i ämnet entreprenörskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i metoder för att driva projekt, dvs. hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer. Den ska också leda till att eleverna utvecklar förståelse av entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen.