Språk

Elever studerar

Moderna språk

Inom ramen för det individuella valet har du, oavsett program, möjlighet att välja ett modernt språk redan från och med höstterminen i åk 1, om du studerar på Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan eller Stagneliusskolan. Du kan fortsätta med ett språk du redan har börjat med på grundskolan eller välja ett nytt språk.

Språkkurserna i grund- och gymnasieskolan bygger på varandra. Kurserna är indelade i sju steg och kunskapsnivån höjs för varje kurs. Varje steg omfattar 100 poäng. När du söker till gymnasiet anger du vilket språk och vilket steg du vill läsa. Du får inte läsa om ett steg som du har fått minst godkänt betyg i.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är för dig som har ett annat modersmål än svenska. Du kan läsa svenska som andraspråk istället för kurserna i svenska och det ger samma behörighet till fortsatta studier.

Modersmål

På gymnasiet kan du fortsätta att läsa ditt hemspråk, antingen som modersmål eller modernt språk. Du kan välja att läsa ditt hemspråk enligt kursplanerna för modersmål eller enligt kursplanerna för moderna språk. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att få mer information.
För närvarande sker undervisning i albanska, arabiska, bosniska, grekiska, kurmanji, mandarin, persiska, polska, ryska, somaliska, sorani, tagalog, thailändska, usbekiska och vietnamesiska. Det går att ordna undervisning i andra språk, under förutsättning att det finns tillräckligt många sökande och behöriga lärare.

Du ansöker om undervisning i modersmål och moderna språk samtidigt som du söker till gymnasiet.