Språk

Elever studerar

Moderna språk

Inom ramen för det individuella valet har du, oavsett program, möjlighet att välja ett modernt språk redan från och med höstterminen i åk 1, om du studerar på Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan eller Stagneliusskolan. Du kan fortsätta med ett språk du redan har börjat med på grundskolan eller välja ett nytt språk.

Språkkurserna i grund- och gymnasieskolan bygger på varandra. Kurserna är indelade i sju steg och kunskapsnivån höjs för varje kurs. Varje steg omfattar 100 poäng. När du söker till gymnasiet anger du vilket språk och vilket steg du vill läsa. Du får inte läsa om ett steg som du har fått minst godkänt betyg i.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är för dig som har ett annat modersmål än svenska. Du kan läsa svenska som andraspråk istället för kurserna i svenska och det ger samma behörighet till fortsatta studier.

Modersmål

På gymnasiet kan du fortsätta att läsa ditt hemspråk som ett modernt språk. Du läser ditt hemspråk enligt kursplanerna för moderna språk. Hemspråket beviljas under förutsättning att det finns tillräckligt många sökande och behöriga lärare.

Ansökan om att läsa hemspråk görs omgående vid läsårsstart. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för ansökan och mer information.