Gå till innehåll

Trafikantkunskap

Är du intreserad att lära dig mer om olika trafikmiljöer och trafiksituationer? Då kan den här kursen vara något för dig.

Kursens syfte och innehåll

I ämnet trafikkunskap ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika trafikmiljöer och trafiksituationer, för att därigenom kunna vistas säker i trafiken.