Gå till innehåll

Trafikantkunskap

{"X":0.2225,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Är du intresserad att lära dig mer om olika trafikmiljöer och trafiksituationer? Då kan den här kursen vara något för dig.

Hitta på sidan

Kursens syfte och innehåll

I ämnet trafikkunskap ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika trafikmiljöer och trafiksituationer, för att därigenom kunna vistas säker i trafiken.