Gå till innehåll

Bild

{"X":0.0,"Y":0.023333333333333334,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

Ämnet bild ska syfta till att du utvecklar kunskaper om bildens funktion och användningsområde samt förmåga att framställa bilder. Olika typer av bilder, till exempel akvareller, fotografiska bilder och textila bilder. Tolkningen av bildens budskap utifrån olika perspektiv, till exempel genus, etnicitet och ålder.

Hitta på sidan

Kursens syfte och innehåll

Du får lära dig uttrycksmedel i bilder, till exempel linje, färg och ytstruktur samt hur de hänger samman med färdiga bilduttrycket. Färg- och formlära, bildframställning i två- och tredimensionella tekniker, såväl digitala samt hantverksmässiga. Den konstnärliga processens olika delar från idé till färdig produkt gås igenom.