Gå till innehåll

Idrott och hälsa 2

{"X":0.285,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Ämnet idrott och hälsa ska syfta till att du utvecklar din rörelseförmåga och kroppsuppfattning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika fysiska aktiviteter.

Hitta på sidan

Kursens syfte och innehåll

Du utvecklar din förmåga att använda fysiska aktiviteter till hälsa och välbefinnande samt aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans och kondition. Du får även lära dig mental träning och avslappning, till exempel genom kroppskontakt, naturupplevelser och andningsövningar. Du får även lära dig om olika utemiljöer och möjlighet till rörelseaktiviteter och rekreation i naturen samt samband mellan fysiska aktiviteter och friluftsliv.