Gå till innehåll

Svenska - Litteratur

Kursen litteratur ska bidra till att du utvecklar din förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter.

Kursens syfte och innehåll

Du ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som kännetecknar olika slags texter och hur de är uppbyggda. Öka din förmåga att kommunicera i tal och skrift, att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer av texter från olika medier.