Gå till innehåll

Musik

{"X":0.18,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Ämnet musik ska syfta till att du utvecklar kunskaper inom musikområdet samt förmåga att gestalta musik.

Hitta på sidan

Kursens syfte och innehåll

Du får även utveckla kunskaper om samhällets musikutbud samt musikens utveckling genom tidsepoker och andra kulturers musiktraditioner, begrepp i musik, till exempel puls, rytm och taktstart, musikalisk frasering, instrumental spelteknik och sångteknik, musicera efter noter och på gehör, metoder för sång och röstträning, improvisation med röst och rörelse, musikalisk gestaltning och kommunikation vid framförande inför publik, former för musikskapande samt ergonomi och arbetsmiljö vid musikutövning.