Gå till innehåll

Idrott och hälsa 3 - Styrketräning

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Ämnet idrott och hälsa ska syfta till att du utvecklar din rörelseförmåga och kroppsuppfattning samt planering och genomförande av träningsprogram inom styrketräning.

Hitta på sidan

Kursens syfte och innehåll

Hur utvecklas den kroppsliga förmågan? Hälsovinster och hälsorisker i samband med idrottsutövandet samt etik och moral. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin rörelseförmåga och kroppsuppfattning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika fysiska aktiviteter. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda fysiska aktiviteter som en källa till hälsa och välbefinnande.